Naturvernforbundet i Oslo og Akershus klager på flatehogst på Ringkollen

Oppdatering 3.3.2023: NOA opprettholder klagen, les vår opprettholdelse nederst i saken I januar 2023 ble et bestand på Ringkollen godkjent for flatehogst. Bestandet ligger innenfor grensene til et statlig sikret friluftsområde.  Ringkollen er et mye brukt turområde. Flatehogst, med påfølgende planting, regnes som svært negativt for friluftslivet (Frivold og Gundersen, 2009). Området vil derfor miste […]

Flersjiktet gammel granskog på Ringkollen. Foto: Erik Kagge

Oppdatering 3.3.2023: NOA opprettholder klagen, les vår opprettholdelse nederst i saken

I januar 2023 ble et bestand på Ringkollen godkjent for flatehogst. Bestandet ligger innenfor grensene til et statlig sikret friluftsområde. 

Ringkollen er et mye brukt turområde. Flatehogst, med påfølgende planting, regnes som svært negativt for friluftslivet (Frivold og Gundersen, 2009). Området vil derfor miste mange av sine kvaliteter som nå er vernet. Naturvernforbudent i Oslo og Akershus har derfor klaget inn hogsten. Vi mener hogsten bør avslåes, eller omgjøres til en forsiktig plukkhogst.