NOA vil anke kjennelse fra tingretten

Onsdag 25.01.23 kom kjennelsen fra Follo og Nordre Østfold tingrett på NOAs krav om stans i 5,3 km veibygging ved Karlsrud / Siggerud.

Les om bakgrunnen for NOAs søksmål mot Nordre Follo kommune ved å trykke her!

Grunnlaget for NOAs krav er fravær av korrekt reguleringsplanbehandling i Nordre Follo kommune, og sviktende stadfestelse  av den forutsatte  plan i departementet.

Kjennelsen gir NOA medhold i at større landbruksveier er undergitt krav om reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-1, 3. Dessverre blir ikke NOAs krav om forføyning (i dette tilfellet; stans av anleggsvirksomhet) tatt til følge. Retten legger til grunn at kommunen kan gi tillatelse til en landbruksvei selv om reguleringsplanplikten ikke er oppfylt.

NOAs konklusjon er at denne kjennelsen ikke sikrer en korrekt planbehandling og tar derfor saken videre til Borgarting.

Foto: Naturvernforbundet Oslo og Akershus