Nytt skogbruk! i salg nå

Ny bok viser at skogbruk kan drives uten flatehogst.

Boka «Nytt skogbruk!» Belyser og drøfter utfordringene i det norske skogbruket, skisserer mulige løsninger og dokumenterer effektene av en eventuell omlegging fra flatehogst til plukkhogst.

I godt over seksti år har realprisene på tømmer sunket. Lønnsomheten i skogbruket blir stadig dårligere. En økende del av kaka går til driftsutgifter og administrasjon av driftene, mens skogeierenes fortjeneste på skogen blir stadig mindre. I Nytt skogbruk! forklarer Gjermund Andersen at vi nå trenger fleralderskogbruk – basert på gjentatte, kvalitetsfokuserte utvalgshogster.

Det er fire hovedgrunner til krisa i skogbruket:

• Elendige virkeskvalitet på tømmeret fra industriskogen gir stadig

dårligere skogeierøkonomi.

• Skogbruket bruker mye penger på å motarbeide naturens egne

mekanismer.

• Bestandsskogbrukets påvirkning på naturmangfoldet, landskapet

og friluftslivets interesser.

• Skogbruket ikke er i nærheten av å ta ut det fulle potensialet for

karbonbinding.

Nytt skogbruk! bringer et nytt, nødvendig og etterlengtet perspektiv på norsk skogbruk. Det er mulig å snu! Skogbruket kan bli både lønnsomt, samfunnsansvarlig og bærekraftig.

Boka er skrevet av Gjermund Andersen, skogarbeider i Nordmarka i 7 år, agronom og skogtekniker, skogeier, og heltids naturverner i 35 år.

Kjøp den HER!