Nøttekråka – vårt medlemsblad

”Nøttekråka” er NiBs medlemsblad og kommer ut en eller to ganger i året (vinter og høst). Bladet sendes til alle medlemmer og legges ut på lokale biblioteker, i kommuneadministrasjonen med mer.

Forsiden på Nøttekråka

Klikk på bildet for å laste ned siste nummer av Nøttekråka.

Her finner du Nøttekråka i PDF-format fra 2005-2023.

Nøttekråka – vår budbringer

Nøttekråke – Nucifraga caryocatactes. Ca. 35 cm lang fugl. Mørk sjokoladebrun med tallrike hvite flekker. Vingene er sorte og brede, nebbet er kraftig, rett og nesten sort det også. Flyr ofte i småflokker, bortsett fra i hekketiden, og setter seg gjerne i en tretopp. Hekker fåtallig i barskog, gjerne med hasseltrær, særlig i lavlandet rundt Oslofjorden. Hamstrer hasselnøtter. Er som oftest stedbundet, men kan utvandre i enkelte år.   

(Kilde: Caplex)

Medlemsbladets historie

NiBs Nøttekråka så dagens lys i 1986. Et enkelt, naturvennlig blad var det; kun et naturfarget A4-ark brettet i to, med informasjon på begge sider.

I det første nummeret finner vi også begrunnelsen for navnevalget: «Som kråke i Bærum er det nok av natur- og miljøvernnøtter å knekke.»

Bladet har dekket en rekke saker som Bærums naturvernforening har vært opptatt av. Noen gjengangere som den dag i dag får spalteplass, er følgende:

  • bevaring av kulturlandskap
  • arealbruk
  • grønne lunger
  • strandområder
  • biologisk mangfold
  • vassdragene

Nøttekråka inneholder også årsmøterapporter, innkallinger og arrangementer. Et par slagord sakset fra noen av de første utgivelsene av Nøttekråka:

– Økologiske vurderinger må prioriteres fremfor de økonomiske, og livsstandard må settes fremfor levestandard.

–  Tenke globalt, handle lokalt.

– Et bedre Bærum for våre etterkommere.

”Nøttekråka” skal hjelpe oss til å knekke harde nøtter:

  • Holde god forbindelse med NiBs medlemmer
  • Spre naturglede
  • Rette søkelyset mot miljøskadelig utvikling
  • Foreslå miljøvennlige løsninger

Lokallagets historie de første 30 år finner du her i Nøttekråka nr. 2/2002