Opprustning av Rudsmyrveien

Naturvernforbundet i Bærum og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har gitt en felles uttalelse.

Befaring i Rudsmyrveien 17.6.2024Halvor Igesund

Grunneier er Bærum kommune og angitt dekningsområde for veien omfatter kun Bærum kommunale skog. 

Les hele NOA og Naturvernforbundets uttalelse her.