Rovfuglprosjektet

Rovfugler er en del av artsmangfoldet i Oslo by. Naturvernforbundet Oslo Nord har tatt initiativ til et prosjekt for å gi rovfugler bedre muligheter til å overleve og hekke i byen.

vandrefalk

I løpet av 2023 vil vi i samarbeid med Birdlife Norge (tidl. Norsk Ornitologisk Forening) sette opp flere ugle- og falkekasser. Knut Eie, styremedlem og prosjektkoordinator i Birdlife Norge, avdeling Oslo og Akershus, har sagt seg villig til å bli med som faglig ansvarlig for valg av lokasjoner og oppsetting av kassene.

Sissel Hedland, fungerende avdelingssjef for gravplasser i Gravplassetaten i Oslo kommune, har svart ja til vårt ønske om å henge opp fuglekasser på byens kirkegårder, og vil bistå underveis i prosjektet.

Planen er å innlemme rovfuglprosjektet i Naturvernforbundet Oslo Akershus (NOA) sitt skoleprosjekt Bynaturen – unges medvirkning i nærmiljøet.

Skoleprosjektet