Skotjernfjell

Vernet kamparena

Kampen om Skotjernfjelletl endret norsk skogforvaltning for alltid. NOAs kamp mot at denne flotte skogen skulle hogges, førte til at markedet for norske skogprodukter oppdaget skogbrukets rovhogst, og begynte å stille krav om miljøhensyn. Kampen om Skotjernfjellet var starten på miljøsertifisering av skogbruket i Norge. Naturreservatet på 2,1 km2 ble vernet i 2002.

NSBs nedlegging av Bjørgeseter stasjon var en nedtur for oss som liker den nordlige delen av Romeriksåsene. Nå må vi velge mellom å ta toget til Grua og følge skiløypa mot Snellingen for å komme inn i disse fine turområdene, eller ta veien på østsiden av jernbanen fra Harestua og midtveis opp bakkene mot Sølvtjern, for deretter å ta stikkveien inn til Skotjern.  Nord for tjernet starter verneområdet som ble resultatet av NOAs kamp. I området nordover til Fjellsjøen skulle skogen snauhogges, til tross for at NOA gjennom faggruppa Siste Sjanse hadde påpekt en rekke sjeldne og trua arter. Henvendelser til enhver tenkelig instans før hogsten, sivil ulydighet og press på markedet for norske tømmerprodukter ga resultater langt ut over beskyttelse av dette området. Skogsindustrien ble tvunget til miljøsertifisering, og i dag kan ingen levere tømmer utenfor sertifiseringsordningene. Riktignok svake og skogeierstyrte sertifiseringsordninger, men bedre enn ingenting. Så det er med en viss andakt man kan gå her, vel vitende om at det her ble skrevet skogbruks- og naturvernhistorie.

Fra dette kampområdet må vi ta oss opp brattbakken mot toppen av Skotjernfjellet. Vi håper du har valgt skiutstyr som tåler å gå utenfor trikkeskinnene, for her finner du sjelden spor etter andre. På brekket av platået mot vest er det mange fine utsiktspunkter og flott å raste. Du har ikke vært på skikkelig skautur dersom det ikke lukter bålrøyk av klærne når du kommer hjem!

Så gjenstår områdets «indrefilet»: Fylkesgrensa mellom Oppland og Akershus går ned i et lite dalsøkk. Her er det skikkelig naturskog, med et mangfold av de artene som bare finnes i naturskogene. Skituren gir deg en smakebit, men merk deg området – og kom tilbake på sommeren! Da får du virkelig oppleve naturskogens mangfold!

Etter en runde her anbefales å følge ryggen av Skotjernfjellet sørover, ned på blåstien, og følge denne tilbake på sørsiden av Skotjernet og veien vi kom opp tilbake til veien og Harestua.

Se turen i Google Maps

Til turoversikten