Slåtteenger – insekter og etablering av eng

Slåtteengene er meget verdifulle. De er en av de mest artsrike naturtypene vi har, og er levende kulturminner. I dette heftet kan du lese mer om slåtteengene, og blomster- og insektartene som hører til. 

Naturvernforbundet i Nes har gitt et ut flott hefte om Slåtteenger, og de tilhørende artene. Dette kan du kjøpe i NOAbutikken, eller fra kontorene våre på Sognsvann. Heftet koster 50,- (pluss frakt). 

Les mer om slåtteeng her, og se i kalenderen vår om ditt lokallag driver med slått.