Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum

Naturvernforbundet i Bærum har kartlagt de fleste eksisterende grønne lungene i Bærum og  har presentert resultatet i en bok med tittelen ”Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum”.  I en lomme i boken ligger et kart som viser hvor de respektive grønne lungene befinner seg.

Boken er tilgjengelig i PDF-format her.

Hensikten med boken er at den skal synliggjøre de verdiene som de grønne lungene representerer, og hva vi vil miste om de blir omdisponert til andre formål. I den forbindelse kan vi opplyse at bortimot  60 % av de 150 grønne lungene enten er uregulerte eller de er regulert til formål som kan medføre at de enten blir helt nedbygget eller blir splittet opp.

Boken er distribuert til vår medlemmer, til kommunestyremedlemmene og deres vararepresentanter, til kommuneadministrasjonen og til velforeningene gjennom Bærum Velforbund.

Du kan bestille boken med kartet ved å sende epost til baerum@naturvernforbundet.no Boken koster kr. 50.