Stor naturvernseier for NOA i dag!

I dag, 17. februar 2012, ble hele den ubebygde delen av Bygdøy fredet. Vernet er en stor seier for NOA – Bygdøy har vært en viktig sak for oss i mange ti-år. Sammen med Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen fremmet NOA et eget verneforslag i 2004, og vernet som ble vedtatt i dag omfatter svært mange av elementene i dette forslaget.

NOA foreslo i 2004 at det skulle etableres en egen lovhjemmel for «bynasjonalparker», men miljøvernmyndighetene valgte i stedet å benytte gjeldende lovverk – kulturvernloven for kulturlandskapet og Folkemuséet og naturmangfoldloven for Hengsåsen og Dronningberget. Selve Kongsgården og Oscarshall skal fortsatt disponeres av Kongen. Kommunens ønske om å bruke mindre deler av arealet til idrettsanlegg er blitt avvist.

Forsiden av Grevlingen nr. 1 for 2004