Tanumplatået trenger et varig vern

Kulturlandskapet på Tanumplatået er stadig truet av bit-for-bit-utbygging. NOA ber Bærum kommune gi Tanumplatået og dets natur-, kultur-, og frilutftsverdier et varig vern i den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Gjennom 3000 år har folk bodd på Tanumplatået i Bærum. I det vakre kulturlandskapet forvalter fortsatt tradisjonsrike gårder bygdas beste matjord. Med et rikt dyreliv er platået et viktig nærområde, både for mennesker og dyr. Av de hundrevis av planter som trives på Tanumplatået finnes flere sårbare og truete arter.

NOA er en av mange lokale naturvern- og frilufts-organisasjoner som mener Tanumplatået bør sikres mot videre bit-for-bit-utbygging. I 2008 kom NOA med et forslag til vern av Tanumplatået som landskapsvernområde, men fra kommunens side står planene står fortsatt stille.

NOA ber om at kommunen i den reviderte kommuneplanen gir Tanumplatået og dets unike kulturlandskap et etterlengtet, varig vern for fremtiden.

Les også:

NOAs verneforslag fra 2008

Bærums informasjonsside for revisjon av kommuneplanens arealdel 2022 – 2042

NOAs innspill til Bærum kommune datert 28.01.2021

I NOA-butikken kan du kjøpe boka om Tanumplatået «Tanumplatåets.  Bærums vakre og inneholdsrike kulturlandskap«