Til Lusevasan og Lilloseter

Vår i skogen!Fuglesang nesten hele døgnet. Rislende vårbekker. Frisk skog. Ut – vi må ut!

Og heldige er vi: Fra drabantbyen og rett ut i flotte skauen. T-banen til Grorud, og noen hundremetre fra senteret i retning Romsås, og vi er på blåstien som bringer oss opp til eventyrskogen og den flotte utsikten på Ravnkollen. Hvis byrådets forslag om å bygge ned denne perlen er bekjempet etter at dette ble skrevet, kan du virkelig glede deg over det som er Oslos særpreg nummer én: Nærheten til naturen – og sjelden så fin som her. Lett å skjønne Romsåsfolkets kamp for skogen sin.

Vi legger veien om Røverkollen naturreservat som er nærmeste nabo til Romsåsbebyggelsen. Kalkrikebergarter gir en helt spesiell vegetasjon, selv om fjellet mange steder er helt bart. Stort er det ikke, med vanlig gange e du gjennom på 10 minutter, men det anbefales ikke – bruk øynene! Nærmere toppen kommer vi til bronsealderrøysene på Røverkollen. Lett å skjønne ønsket om et siste hvilested her, med vid utsikt over Oslodalen.

Lia ned mot Steinbruvann får vi ta seinere, vi drar oss nordover til ett av de ferskere verneområdene, Slattumsrøa, og det lille idylliske vannet Lusevasan. Store søylehaller på østsiden, mer sjiktet og variert på vestsiden, og gammel naqturskog langs bekken ned til Romstjern. Vi tar oss tid til en runde rundt vannet, innom den spennende kløfta som går rett nordover fra vannet, før vi begir oss sørvestover og inn på blåstien igjen.

Nå er veien kort og grei: Via hyttebebyggelsen på Dalbekk og til Lilloseter. Og hjem igjen? Bruk fantasien, snakk med kjentfolk og følg pilene! Blåmerkede stier i alle retninger. GPX KML Sted   MaiMai Lusevasan