To nye bøker i NOA-butikken!

Nå kan du kjøpe «Grønne tekster» av Bredo Berntsen og «Naturglede, økosorg og fremtidshåp» av Sigmund Hågvar. Flotte julegaver!

Grønne tekster

«Grønne tekster» av Bredo Berntsen gir deg spennende gløtt inn i naturvernets historie de siste hundre år. Utvalgte tekster fra aviser og tidsskrifter belyser kampene for å bevare våre siste urskoger, uregulerte vassdrag eller intakte fjellformasjoner og fjordlandskap.

Andre temaer er advarsler mot miljøgifter og hvorfor atomkraftverk så vidt ikke ble realisert i Norge. Tekstene viser godt hvordan enkeltpersoner ofte har vært både varslere og pådrivere, og at vi ikke kan overlate naturvernet til myndighetene alene.

I vår tid trenger vi mer enn noen gang inspirerte og motiverte ildsjeler, samt kraftfulle miljøorganisasjoner. Når lederne ikke leder, må trykket komme nedenfra – fra dem som ser at «business as usual» leder oss inn i en fremtid vi ikke ønsker. 

Boka koster kr. 250 og kan kjøpes på NOA sitt kontor Søndre Sandås ved Sognsvann: Sognsveien 231, 0863 Oslo (tlf. 22 38 35 20). Den kan også bestilles i NOA-butikken.

Naturglede, økosorg og fremtidshåp

Tekst: Sigmund Hågvar. Foto: Naturfotograf Jørn Bøhmer Olsen

Naturgleden er en viktig drivkraft i naturvernarbeidet. Tørre fakta er ikke nok. Den motivasjonen som kommer fra hjertet er mest slitesterk.

Denne boka er en hyllest til naturopplevelsen. Gjennom dikt, skildringer og naturfoto ønsker forfatterne å løfte fram opplevelsesverdiene og gi dem den anerkjennelsen som de fortjener.

Vi kan likevel rammes av en økosorg som tærer på fremtidshåpet. Denne boka forsøker å formidle både naturgleden, økosorgen og fremtidshåpet.

Boka er på 143 sider og er rikt illustrert. Den koster kr. 250 og kan kjøpes på NOA sitt kontor Søndre Sandås ved Sognsvann: Sognsveien 231, 0863 Oslo (tlf. 22 38 35 20). Den kan også bestilles i NOA-butikken.