Trær i borettslag og sameier – til glede og konflikt

Naturvernforbundet får jevnlig henvendelser fra fortvilte beboere som lurer på hva de kan gjøre når styret vil hogge trær de ønsker å bevare. Dette har gitt støtet til at vi i lokallaget jobbet med bedre vern av trær i borettslag og sameier på flere nivåer.

Astrid/Tommy Kjellevold/Svendsen

Lokallaget har sendt inn høringsuttalelse til revisjon av kommuneplanens arealdel. Sammen med Byøkologisk arbeidsgruppe i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har vi sendt brev til byråd for byutvikling og Plan- og bygningsetaten om behovet for bedre vern av trær. Vi har også laget en veileder for beboere med tips og råd om hvordan de kan gå fram i eget borettslag for å få vedtatt retningslinjer for felling og skjøtsel av trær. OBOS-bladet er kontaktet om saken, og vi har hatt innlegg i lokalavisa. På sikt håper vi dette vil kunne bidra til å gi trærne bedre vilkår og forebygge konflikter rundt temaet trefelling.

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel om trefelling i borettslag og sameierdød lenke

Brev til Oslo kommune_byråd for byutvikling_om vern av trær død lenke

Ta vare på trærne i ditt borettslag (brosjyre)

Høringsuttalelse til revisjon av gjeldende småhusplan