Velkommen til årsmøte 2024 i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Her finner du innkalling med dagsorden og sakspapirer til årsmøte i NOA tirsdag 19. mars. Merk påmeldingsfrist søndag 17. mars. Praktisk informasjon nederst på siden.

Et landskaps bildet fra Pershusfjellet over Pershusvatnet i Oslo MarkaHanna Løken

Sted: Norges Idrettshøgskole, auditorium Utsikt. Sognsveien 220, Oslo.
Tid: Tirsdag 19. mars klokken 18:00

SAKSLISTE:
1) Godkjenning av innkallingen
2) Konstituering; valg av møteledere, referenter og underskrivere av protokollen, godkjenning av forretningsorden
3) Årsberetning for 2023
4) Årsregnskap for 2023, samt revisjonsberetningen
5) Budsjett for 2024
6) Arbeidsprogram for 2024
7) Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor
8) Valg av valgkomité
9) Valg av NOAs utsendinger til landsmøtet
10) Nominering av landsstyrerepresentant med vara
11) Innmeldte saker i samsvar med vedtektene §4, nr 5k.

  • A. Sak innmeldt fra Naturvernforbundet Oslo Nord 30.1.2024 om medlemsvekst
  • B. Uttalelse innmeldt fra Naturvernforbundet Oslo Øst 28.2.2024 om Reis-billetten

Sakspapirene, inklusivt styrets forslag til forretningsorden for årsmøtet, finner du her:

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 eller for 2024 innen utgangen av januar har møte- og talerett. Utsendinger fra NOAs medlemslag, samt NOAs styre har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom.

PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET

Påmelding må skje innen søndag 17. mars.

Valgte utsendinger meldes inn fra medlemslagene via digitalt påmeldingsskjema eller noa@naturvernforbundet.no.

Øvrige medlemmer kan melde seg på årsmøtet via det samme digitale påmeldingsskjemaet, til noa@naturvernforbundet.no eller telefon 22 38 35 20.

VIKTIGE FRISTER
-Tirsdag 12. mars: Frist for å melde inn forslag til kandidater til valg, alternativt til valgkomitéens innstilling.
-Søndag 17. mars: Påmeldingsfrist.
-Tirsdag 19.mars kl 08:00: Frist for å melde inn nye forslag til arbeidsprogrammet. Etter denne fristen aksepteres kun forslag til endringer i allerede innsendte/ presenterte forslag.

ÅRSMØTEDAGEN

Kl. 16:30-17:30: Alle årsmøtedeltakere inviteres til omvisning og enkel utendørs servering på NOAs kontor på Søndre Sandås, Sognsveien 231.

Kl. 17:15-17:45: Registrering ved møtelokalet på idrettshøyskolen. Merk: Deltakere registrert etter kl. 17:45 gis ingen rett til å erstatte utsendinger som ikke møter eller plasser som va annen årsak ikke er besatt av medlemslaget, ei heller rett til å delta som utsendinger for områder uten lokallag.

Kl. 18:00: Møtestart
Innledende foredrag ved Klimaetaten, Oslo kommune: Oslos arbeid med reduksjon av klimagassutslipp – ulike virkemidler og verktøy, inkludert arealplanlegging.

For praktiske spørsmål, ta kontakt med Håkon Eide Gundersen, hakong@naturvernforbundet.no, tlf. 452 42 528.

For spørsmål til styret, ta kontakt med Nikolai Norman, nikolainorman@gmail.com, tlf. 918 44 282.

Styret ønsker alle VEL MØTT!