Velkommen til årsmøte Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Tirsdag 21. mars kl. 18.00, Norges Idrettshøgskole v/Sognsvann T.

Søndre Sandås

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2023, tirsdag 21. mars kl. 18.00

Sted: Norges idrettshøgskole, auditorium Utsikt. Adresse: Sognsveien 220, 0863 OSLO. Adgang til lokalet og rommet er universelt utformet.
Årsmøtedeltakere inviteres til omvisning og enkel servering på NOAs kontor på Søndre Sandås, Sognsveien 231 fra kl 16.30-17.30. Husk varme klær!

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2022 eller for 2023 innen utgangen av januar har møte- og talerett. Utsendinger fra NOAs medlemslag, samt NOAs styre har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom.

Registrering åpner kl. 17:15. Merk: Deltakere registrert etter kl. 17:45 gis ingen rett til å erstatte utsendinger som ikke møter eller plasser som av annen årsak ikke er besatt av medlemslaget, ei heller rett til å delta som
utsending for områder uten lokallag.

PÅMELDING (frist: senest søndag 19. mars):
Valgte utsendinger meldes inn fra medlemslagene via elektronisk påmeldingsskjema eller til noa@naturvernforbundet.no. Øvrige medlemmer kan melde seg på årsmøtet via det samme elektroniske påmeldingsskjemaet, til noa@noa.no eller telefon 22 38 35 20.

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkallingen

Sak 2. Konstituering; valg av møteledere, referenter og
underskrivere av protokollen, godkjenning av forretningsorden

Sak 3. Årsberetning for 2022, inklusive styrets beretning

Sak 4. Årsregnskap for 2022, samt revisjonsberetningen

Sak 5. Budsjett for 2023

Sak 6. Arbeidsprogram, med vedlegg: Notat fra fjordgruppa.

Endringsforslag: Fra Naturvernforbundet i Oslo Nord 20.3.23

Sak 7. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer
og revisor

Sak 8. Valg av valgkomité

Sakspapirene kan leses og lastes ned via lenkene i sakslisten.


VIKTIGE FRISTER
• Tirsdag 14. mars: Frist for å melde inn forslag til kandidater
til valg, alternativt til valgkomitéens innstilling.
• Søndag 19. mars: Påmeldingsfrist.
• Tirsdag 21. mars kl 08:00. Frist for å melde inn nye
forslag til arbeidsprogrammet. Etter denne fristen
aksepteres kun forslag til endringer i allerede
innsendte / presenterte forslag.

For praktiske spørsmål, ta kontakt med Håkon Eide Gundersen, hakong@naturvernforbundet.no 45242528.

For spørsmål til styret, ta kontakt med Nikolai Norman, nikolainorman@gmail.com.

Styret ønsker alle VEL MØTT!