Blomster og bier i byen


Vi tar vare på insekter, fugler og småkryp i og rundt byen. Få tips om hvordan du kan forvandle hagen til et paradis for pollinerende insekter!

Foto: Jurgen Wegter

Om Blomster og bier i byen

De ville pollinerende insektene er avhengig av grønne arealer, flust med blomster og habitater hvor de kan finne mat og ta bolig. Dette er det mangelvare på, nå mer enn noen gang, ettersom vi bygger ned nature, lager nye veier og endrer måten vi produserer mat på.

Spesielt er det viktig å ta vare på grønne og blomstrende i byer og urbane områder ettersom naturen her er mer fragmentert. Ved å lage blomsterenger, legge til rette for insektene og småkryp i hager og parker kan vi alle bidra til å gjøre livet litt lettere for noen av planetens minste og mangfoldige beboere.

I Blomster og bier i byen har vi en rekke tiltak for å legge til rette for ville pollinerende insekter, blant annet en naturvennlig hage, hagerømlingskampanjer og skoleprosjektet Oppdrag blomstereng.

Den naturvennlige hagen på Storetveitmarken

Ved å bruke lokale råvarer eller dyrke mat selv blir man mer bevisst på eget matsvinn og hvilke ressurser som kreves for å produsere mat.

I 2019 startet vi opp vår egen parsell på Storetveitmarken. Parsellen er et eksempel på en naturvennlig hage og er en hyggelig møteplass for frivillige og medlemmer. Her brukes ingen sprøytemidler og hagen vår bugner av planter som pollinatorene elsker.

Den naturvennlige hagen på Storetveitmarken sommeren 2021

Vil du dyrke med oss?

Bli med i gruppen, vi har faste møter hver uke i vår – og sommerhalvåret. Info legges ut i vår kalender.

Naturvennlige hager og hagerømlinger

I hagene våre finnes det mange vakre planter, som både vi og pollinatorene liker. Og mange av dem trives veldig godt her. Noen av de importerte hageplantene trives så godt at de rømmer ut i naturen og fortrenger andre arter.

Er du hageeier har du ansvar for at fremmede, skadelige hageplanter ikke sprer seg i naturen. Men hvilke planter er det snakk om og hva skal man gjøre med de?

Oppdrag Blomstereng

I samarbeid med Bærekraftige Liv driver vi skoleprosjektet Oppdrag Blomstereng. Der lærer barn å forvandle tomme gressplener om til blomsterenger hvor humler og bier trives!

Vil du vite mer om ville pollinatorer?

Vi samarbeider med Norges Naturvernforbund og flere andre fylkeslag og lokallag for å bedre forholdene for ville pollinatorer i Norge. Du kan lese mer i lenkene under.