Blomstrende områder for ville pollinatorer

Humlene og de andre ville pollinatorene våre trenger flere levesteder. Bli med og gjør en forskjell!

Artstrik eng

Humlene og de andre ville pollinerende insektene sørger for at vi kan plukke blåbær og nyte et variert planteliv. De bidrar til sunne naturlige økosystemer og er svært viktige for produksjon av frukt, bær, oljevekster og frø.

Men mange av dem sliter. Nesten en tredjedel av humler og bier er på Rødlista (30,6 %). Hovedgrunnen er at leveområdene deres blir mindre eller av dårligere kvalitet.

Bloddråpesvermer på blomst

Hvem er de ville pollinatorene i Norge?

I motsetning til andre steder i verden, der det hender at flaggermus og fugler bidrar til pollinering, er alle pollinatorene i Norge insekter. Humler og bier regnes som de viktigste pollinatorene, og per i dag er det registrert 210 bie- og humlearter i Norge. 30,6 % prosent av dem er Rødlista og 17 % er trua.

Mange sommerfugler og blomsterfluer bidrar også til pollinering av blomstene i Norge. Det gjør også en del grupper av biller, som blomsterbukker, gullbasser og glansbiller.

Totalt har vi registrert 1133 arter som regnes som pollinerende insekter i Norge. 24,2 % av disse er på Rødlista og 13,8 % av dem er trua.

Bli med og gjør en forskjell for pollinatorene!

De ville pollinerende insektene trenger åpne blomsterrike områder med mange ulike plantearter for å få nok mat. De trenger også steder med skjulesteder og boplasser, for eksempel død ved og sand.

Før i tida utgjorde slåtteenger og naturbeitemarker en mye større del av naturen i Norge. Det var gode tider for de pollinerende insektene våre. Derfor er det utrolig viktig å bevare og restaurere det artsrike kulturlandskapet.

I tillegg må vi se etter andre muligheter for å hjelpe de ville pollinerende insektene våre. Vi må ivareta og forbedre de mer «moderne» leveområdene deres. Eksempler er kantsoner langs veier, offentlige parker og private hager.

Hjelp humlene som lokal- eller fylkeslag i Naturvernforbundet

Kommunene og fylkeskommunene i Norge forvalter enorme arealer, inkludert leveområder for de pollinerende insektene. De forvalter for eksempel 180 000 km med kantsone langs offentlig vei, og bare Oslo kommune alene har hele 75 parker av ulik størrelse.

I 2022 og 2023 har Naturvernforbundet fått støtte fra Miljødirektoratet til prosjektet «Blomstrende områder for ville pollinatorer». Prosjektet går ut på å veilede våre lokal- og fylkeslag til å ta kontakt med sine kommuner og fylkeskommuner, og gå i dialog for sammen å gjøre viktige tiltak på offentlige områder for de ville pollinerende insektene.

Ta kontakt med rådgiver Ingvild Fonn Asmervik for å melde din interesse for å bli med på prosjektet!

Hjelp humlene som privatperson

Som privatperson har du kanskje tilgang til en hage eller balkong? Da finnes det mange grep du kan gjøre for å legge til rette for de pollinerende insektene! For eksempel kan du unngå fremmede arter, invitere villblomster inn, eller sette ut et insektshotell eller humlekasse.