Hjelp humla og andre pollinatorer!

Humler, solitære bier, blomsterfluer, biller og sommerfugler pollinerer trær og planter som gir oss frukt og bær. Men over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og også i Norge står flere av dem i fare for å forsvinne.

Humle som pollinerer

Uten humler og andre pollinerende insekter ville store deler av verdens matproduksjon og økosystemer kollapse. Faktisk kan vi takke dem for hver tredje matbit vi spiser!

Humler er særlig viktige her i nord, og i Norge er det blitt observert 35 ulike arter. Vi kan takke humla for at vi har blåbær i skogen, at høyfjellsplantene våre blir pollinert, og at vi har norsk eple-, agurk- og tomatproduksjon. I tillegg har vi registrert 174 arter av solitære bier.

I store deler av verden er bestander av humler og andre bier under sterkt press, og noen steder har de kollapset. Også i Norge er flere biearter truet, og 12 av dem fryktes utryddet. Så mye som 66 av de 209 villbieartene vi har i Norge er på rødlista

Pollinatorene trues både av nedbygging av natur, tap av blomsterenger, forurensning og klimaendringer. Naturvernforbundet jobber for at det skal bli enklere og mer lønnsomt for bonden å bevare kulturlandskapet, for å hindre tap av biologisk mangfold og for å redusere klimagassutslippene. 

Dyr og planter med mennesker i bakgrunnen

Dette kan du gjøre for humla og de andre pollinatorene i sommer:

1. Plant planter med nektar

Har du en hage eller balkong, ja da kan du være med å hjelpe humlene. Her kan du nemlig plante humlevennlige planter, som gir mat til humlene hele sesongen. Det aller beste for pollinatorene er om du har en hage/balkong full av ville planter (se punkt 3 og 4), men det finnes også gode alternativer blant hageplanter.

I balkongkassa kan du plante lyng, krokus, lavendel, prestekrager, blomkarse og urteplanter.

I hagen kan du for eksempel plante et staudebed med lavendel, kusymre, krokus, jonsokkoll, forglemmegei, akeleie, blåklokker, ridderspore, revebjeller og iriser. Busker som stikkelsbær og solbær gir ikke bare deilige bær, men disse er insektene også spesielt glade i. Mange rosesorter, som kanelrose og bustnype, er også fine humleplanter, men ikke plant fremmede invasive roser som rynkerose. 

Med barna kan du plante blomkarse og solsikker, dette er humlevennlige planter som er både er spiselige for oss og humlene, og ikke minst lette å få til. Plant urteplanter, disse kan både du og humlene få matglede fra. Alle urteplantene som timian, mynte, rosmarin, salvie og oregano er kjempefine humleplanter. Disse egner seg både godt i balkongkasser og i hagen. 

blomstermeny.no finner du et stort utvalg planter som er bra for ulike pollinatorer, og som blomstrer til ulike tider på året.

Husk alltid å være forsiktig med å plante ut fremmede arter i hagen. Prøv helst å få tak i lokale norskproduserte frø, og etterspør alltid dette på hagesentrene! Her kan du søke opp arter i Artsdatabankens fremmedartsliste.

2. Ikke sprøyt gift i hagen

Gift i hagen er unødvendig. Mange sprøytemidler inneholder stoffer som påvirker humler og andre insekter negativt, og kan enten drepe dem eller svekke retningssansen deres. Sprøytemidler er også ofte skadelig for andre dyr, som fugler, små pattedyr og amfibier.

3. Inviter de ville plantene inn i hagen

Det er mange ville planter som vokser naturlig i norsk natur, som humlene er avhengig av. Selja med sine nydelige gåsunger blomster tidlig på våren og er dermed en viktig matplante for de tidligste humledronningene. Kløver, blåklokker, erteblomster, tistler og mange andre blomstrende ville engplanter er yndet av humlene.

Hageeiere kan gi viktige bidrag ved å legge til rette for mer biologisk mangfold som humler og andre bier har behov for. Noe av det viktigste hageeiere kan gjøre, er faktisk å la humla suse og la hagen gro litt vilt med løvetann og andre ville blomsterplanter. Hvis alle gjør sitt, vil det bety noe i den store sammenhengen.

4. Slå et slag for slåttemarka

Slåttemarker er artsrike blomsterenger som gjennom mange år har blitt skapt gjennom årlig slått og høsting, uten å bli gjødslet. Her finnes det mange ville planter som humler og andre pollinatorer elsker. En hel fjerdedel av plantene og dyrene som er i fare for utrydning i Norge er tilknytta kulturlandskapet. Ved å slå et slag for slåttemarka kan du hjelpe humlene og bidra til å ivareta et utrolig mylder av biomangfold!

Slåtteeng med den truede arten solblom (Foto: Rebecca Biong)

5. Lag en humlekasse

Bygg og sett ut humlekasser i bortgjemte hjørner i hagen din! Slik kan du gjøre en humledronning glad, når hun på våren setter ut for å finne et hjem til sin framtidige familie. En humledronning trenger et helt hus alene, fordi hun skal danne en hel koloni med arbeidere, nye dronninger og nye hanner. Husk at du må bytte innmat hvert år.

6. Lag et insektshotell

Du kan også hjelpe andre insekter med et sted de kan formere seg. Bygg et insektshotell, slik at solitære bier og andre veps får et sted å legge eggene sine.

7. La humlene være i fred 

På våren våkner humledronningene fra dvalen, og da er de sultne. Det første hun trenger å gjøre, er å spise pollen og nektar. Men etter en hel vinter i dvale, trenger hun mye hvile. Forskning viser at hun kan finne på å hvile opptil en time i strekk, før hun begir seg ut på neste flytur! Derfor kan man ofte observere humledronninger som sitter stille, og mange tror at dette betyr at de trenger hjelp. Det høres kanskje hyggelig ut å kunne mate en stakkars humledronning med litt sukkervann eller honning, men dette kan faktisk være svært skadelig for humlene.

Dersom du finner en humle som sitter stille på et utsatt sted, eller har sittet samme sted i timevis, kan du flytte den til en blomst. Naturlig blomsternektar er en mye bedre matkilde for humlene enn sukkervann. Gi aldri humlene honning! 

Derfor er det viktig å ta vare på humla: 

  • Uten humler og andre bier ville verdens matproduksjon og økosystemer mest sannsynlig ha kollapset. Verdens matproduksjon avhenger av pollinatorer.
  • Humler er veldig effektive pollinatorer, de brukes derfor i mange drivhus i Norge (agurk, tomat etc.). Det anslås at mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser er pollinert av bier. En stor andel av våre blomsterplanter avhenger av insektspollinering for å kunne danne frø og formere seg.
  • Dør humlene vil også mange økosystemer kollapse. I nordlige strøk er humla spesielt viktig. Disse pelskledde og varmblodige insektene er tilpasset et liv i nordlige strøk og kan være aktive både i sludd og gråvær.
  • Norge har et rikt mangfold av humler og hele 35 av verdens ca. 250 arter er påvist hos oss. Dermed finnes hele 14 prosent av verdens humlearter her i landet! Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på humlene, og det haster: 6 av Norges 35 arter er på rødlista.

To kvinner som snakker om planter i naturenFartein Rudjord

Bli med i Naturvernforbundet!

Er du opptatt av planter, dyr og miljø? Det er vi og! Bli med og bidra til å bevare naturen.