Et vekstår for organisasjonen

Vi har hatt god medlemsutvikling gjennom året, tross noe tilbakefall etter Bybane-demonstrasjonene tidligere i høst.

Naturvernforbundet Kvinnherad stiftelsesmøte 2023

Vi har hatt god medlemsutvikling gjennom året, tross noe tilbakefall etter Bybane-demonstrasjonene tidligere i høst. Innen utgangen av 2023 har vi fått to nye lokallag, samt et fagutvalg for havbruk.

Medlemstall

Bergen 2273
Uten lokallag 404
Voss 305
Hardanger 214
Nordhordland 204
Askøy 188
Stord 126
Kvinnherad 81

Totalt 3795 per 16.11.2023

Når vi målet om 4000 snart? Det er lett å melde seg inn via dette skjemaet, eller ved å sende SMS med NATUR til 2002.

Kvinnherad lokallag har gjenoppstått

Da lokallaget i Kvinnherad ble lagt ned forrige vinter, satte noen dyktige folk umiddelbart i gang prosessen med å bringe nytt liv i lokallaget. 30. august var det gjenoppstått!

Det nye styret vil arrangere dugnader og få til samarbeid med kommunen når det gjelder fremmede arter, samt jobbe med høringsuttalelser i utbyggingssaker.

Ifølge leder Mari Teigen Varanes har lokallaget et overordna mål om å spre naturglede. Planen er å både arrangere blomster- og fuglesangtur, og kurs i å lage blomstereng.

Naturvernforbundet Kvinnherad starter opp igjen

Lokallag i Øygarden

I slutten av november ble Naturvernforbundet i Øygarden stiftet. Sunniva Vatle ble valgt som leder for det ferske styret som teller fem totalt. De vil invitere medlemmer med på strandrydding, følge lokale høringssaker og verneprosesser tett, og ha spesielt fokus på myr, kystlynghei og fugleliv. I mars skal de ha sitt første årsmøte. Om du vil engasjere deg i Øygarden, kan du kontakte dem.

Nytt lokallag er stiftet - Naturvernforbundet i ØygardenIngvild Sundal Joys
Naturvernforbundet i Øygarden er stiftet!

Større fokus på oppdrett

Oppdrettsbransjen er en viktig næring langs kysten, men truslene er store for fjordene og for villaksen. Oppmerksomheten rundt oppdrettssakene har økt voldsomt den siste tiden, og særlig har Hardangerfjorden vært en varm potet i vår del av landet.

Vi har med dette sett behov for en faggruppe som kan gå inn i slike og lignende saker. Derfor har vi satt sammen et eget havbruksutvalg som skal sørge for god kvalitet og faglig tyngde inn i fremtidige høringssaker.
Den mangfoldige og engasjerte faggruppa på nesten 20 medlemmer har konstituerende møte 11. desember.

Flere lokallag på trappene

Med flere lokallag, blir vi bedre til å fange opp sakene som påvirker natur og miljø.

Å starte lokallag er ikke særlig vanskelig, og administrasjonen bidrar med både kunnskap, innsats og dekker oppstartskostnadene.
Nå er vi i dialog med medlemmer i både Sveio, Osterøy og Bjørnafjorden kommuner om å starte lokallag. Har du lyst til å bidra her, eller starte lokallag i din kommune? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Miljøagentene i Hardanger

Miljøagentene er barneorganisasjonen vår, og nå har det kommet et lokallag i Hardanger! Hurra!

Om det mangler et lokallag for barna der du bor, så kan du starte opp et selv.

Miljøagentene logo

Bli Miljøagent!

Visste du at barna dine kan bli Miljøagenter, om du har familiemedlemskap i Naturvernforbundet? Send oss en epost til medlem@naturvernforbundet.no med navn og fødselsdato på alle som skal være med i medlemskapet.

Siste artikler fra NaturVest