Filtarve/sølvarve

Filtarve og sølvarve tilhører nellikfamilien og er opprinnelig fra Italia og Krim og har blitt dyrket siden 1800- tallet som prydplante.

Filtarve, sølvarve, hagerømling

Filtarve/sølvarve – Cerastium tomentosum L./ Cerastium biebersteinii

Risikovurdering: Svært høy risiko – stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt.  Forbudt å spre, selge og dele videre.

Filtarve og sølvarve tilhører nellikfamilien og er opprinnelig fra Italia og Krim og har blitt dyrket siden 1800- tallet som prydplante. Disse to plantene er så like at de blir behandlet sammen i fremmedartslisten og har sannsynligvis hybridisert.

Filt-/ sølvarve vokser i 10- 40 cm høye matter og er mye brukt som kantvekst eller bunndekke. Den kan gjenkjennes på de sølvgrå- grønne hårete bladene og hvite blomster med 5 kronblad som er delte et lite stykke nedover fra enden. Det sitter 3- 15 blomster sammen i en kvast og den blomstrer fra mai- juni. Filt- og sølvarve sprer seg med sterk klonal vekst og frøsetting. Den har krypende sideskudd som danner nye røtter.

Plantene spres til naturen både gjennom frøsetting, hageutkast og flytting av jordmasser.   

Filt/sølvarve vurderes til svært høy økologisk risiko på grunn av stort invasjonspotensial på svaberg og grunnlendt mark, særlig på kalkmark i borenemoral sone der den kan fortrenge sårbare eller truede arter. Den har flere negative økologiske effekter knyttet til fortrengning, tilstandsendring og introgressiv hybridisering (resulterer i flere ulike gener som er svært annerledes enn foreldregenene). Denne planten er nå funnet i hele landet bortsett fra Nord- Trøndelag og nord for Alta.

Ditt ansvar

Filtarve og sølvarve er forbudt å selge, spre, gi bort eller kaste utenfor hagen. Dersom du har disse plantene i hagen din, vil vi anbefale å fjerne den og kaste i restavfallet eller levere forsvarlig til godkjent mottak.

Hvordan fjerne

  • Alle plantedeler må fjernes. Det vil si, fjern alt av blader, blomster, stengler og røtter fra voksestedet. Pass på at du ikke mister plantedeler på bakken slik at den kan spre seg andre steder. Prosessen må trolig gjentas dersom det ligger plantedeler eller frø igjen i jorda. Sjekk også om det kommer opp mer påfølgende år.
  • Dersom du leverer til mottak er det viktig å presisere at du leverer inn til restavfall ettersom fremmede, invaderende arter ikke skal komposteres.
  • En nydelig alternativ plante er steppesalvie. Steppesalvie trives i tørre og solrike steder, men kan også trives i halvskygge. Steppesalvie passer både som kantblomst og som masseplante. I blomstringen har steppesalvie høyere vekst og den vil ikke bre seg like fort utover, men til gjengjeld får du besøk av mange ulike pollinerende insekter. Steppesalvie finnes i lilla, rosa og hvite varianter.
  • Alternativt er også ryllik en fin naturvennlig plante, men unngå engryllik siden den er vurdert til høy risiko på fremmedartslisten.