Hagerømlingene

Lær å kjenne igjen de skadelige, fremmede artene vi finner i norske hager.

Her har vi samlet artikler over en del av de vanligste plantene i norske hager som er registrert som utgjør en høy eller svært høy risiko for norsk natur. Det kalles også hagerømlinger, som betyr at de lett rømmer fra hagen ut i naturen. Og der gjør de ofte stor skade fordi de konkurrerer ut naturen som allerede er der eller endrer jordsmonnet.