Gravmyrt

Gravmyrt er en flerårig bunndekkende plante i gravmyrtfamilien som kommer fra Europa. Den danner tette tuer og sprer seg med krypende, rotslepende stengler.

Gravmyrt, hagerømlingCesar A ROJAS

Gravmyrt – Vinca minor

Risikovurdering: Svært høy risiko (SE).

Gravmyrt er en flerårig bunndekkende plante i gravmyrtfamilien som kommer fra Europa. Den danner tette tuer og sprer seg med krypende, rotslepende stengler. Gravmyrt er vintergrønn og har planke elliptiske blad. Planten avgir melkesaft dersom stengler eller blader brekker. Denne invaderende hageplanten har blålilla traktformede, 5- tallige blomster med en griffel, som blomstrer i mai til juni. 

Gravmyrt sprer seg lett via hageutkast og med de krypende rotstenglene. Der den etablerer seg kveler den andre lavtvoksende planter. Den forekommer i naturtyper med mange sjeldne arter. For eksempel er den en direkte trussel mot den truede planten kvitmure – Drymocallis rupestris. Risikovurderingen i artsdatabanken inkluderer andre forvillede varianter av gravmyrt deriblant storgravmyrt- vinca major. 

Ditt ansvar

Ettersom planten er på miljødirektoratet sin forbudsliste er det ikke lov å selge, gi videre eller spre planten. Vi anbefaler å fjerne hele planten med alle plantedeler og røtter. 

Hvordan fjerne

  • Planten sprer seg med rotslående stengler og setter ikke frø i Norge. Løsne jorden med et greip, slik at planten kan fjernes med røttene og kastes i restavfallet. Den må ikke kastet ut av hagen eller i komposten, da vil den vokse der isteden.  
  • Luke ettervekst et par ganger gjennom sesongen, og gjerne året etter. Dersom det er mye planteavfall bør en avtale med ditt lokale renovasjonsfirma/ avfallsmottak hvor det kastes som restavfall og destrueres. Pass på å ikke miste noe plantemateriale på veien. 
  • Når du har fjernet gravmyrt fra bedet ditt kan du plante en naturvennlig bunndekker isteden. Dersom du ønsker blå blomster, kan du for eksempel plante forglemmegeisøster – Brunnera macrophylla isteden, eller du kan plante noen helt andre planter som tiltrekker nydelige sommerfugler og ivrige bier.