Gyvel

Gyvel er lett å kjenne igjen på de grønne, furete grenene og silkemyke knallgule blomster.

Gyvel, hagerømling

Gyvel – Cytisus scoparius

Risikovurdering: Svært høy risiko (SE) – stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. 

Gyvel er en 0.5- 2 meter høy busk uten torner med gule blomster som sprer seg lett. Du kjenner enkelt igjen gyvel på de grønne, furete grenene og silkemyke knallgule blomster. De gule radiærsymmetriske blomstene med overleppe og underleppe vokser enkeltvis i bladhjørnene. Bladene er enkle eller trekoplede. Griffelen ruller seg innover etter blomstring. Skolmen som er kapselen som frøene utvikler seg i, ruller seg også etter den åpner seg. 

Problemet med gyvel kan være litt forvirrende. Det første dokumenterte funnet av gyvel var i 1875. Det ble da antatt at arten var hjemlig i Danmark og Norge. Men i fremmedartslisten står det at nesten alle kjente forekomster er innført og forvillet. Dermed blir den ansett som en fremmed art. I Norge er den forvillet i store deler av Sør- Norge og i Nordmøre. Den er også problematisk og invaderende i Danmark og andre deler av Europa.  

Slik sprer gyvel seg

Denne planten sprer seg med frø med vind og fugl, forflytting av jordmasser og fra hageutkast og har et svært stort invasjonspotensiale. I tillegg påvirker den naturen negativt siden den fortrenger stedegne arter. Gyvel endrer områdene den etablerer seg i. Den danner et nytt busksjikt i naturtyper det ikke var busksjikt fra før, for eksempel i kystlynghei, sanddynemark og i semi-naturlig eng. Den fikserer også nitrogen, som fører til økt tilgang på næringsstoffer som kan gjøre at lite næringskrevende arter bukker under for arter som tåler mer næring. På den måten vinner den konkurransen om lys og plass.  

Ditt ansvar

Dersom du har gyvel i hagen din, anbefaler vi at du fjerner hele busken med rotsystem og kaster den i restavfall eller leverer som restavfall til godkjent mottak. Det er viktig at du aldri kaster plantedeler av gyvel som hageutkast fordi stengler kan danne nye røtter planten vil da spre seg ved og fra hageutkastet. 

Gyvel er dessverre fremdeles i salg, noe vi håper det blir slutt på snart. Dersom du finner denne planten i ditt hagesenter er det viktig at du gir beskjed om at den er fremmed og invaderende. Spør deretter etter planter som ikke er det. 

I stedet for å ha gyvel, kan du heller plante skjærsmin. Jomfruskjærsmin formerer seg ikke i Norge og skal være trygg å ha i hagen sin.