Rødhyll

Rødhyll ble innført som prydbusk til Norge på 1700 tallet, men har naturalisert seg etter 1800.

Rødhyll, hagerømling

Risikovurdering: Svært høy risiko (SE). Stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt.

Rødhyll tilhører moskusurtfamilien – Adoxaceae som opprinnelig kommer fra Sør- og Mellom- Europa og Sibir. Rødhyll er en buskvekst som kan bli 1 -4 meter høy. Den blomstrer med i 5- 6 cm brede kvaster av mange små lysegule blomstrer i april- juni. Blomstene er radiærsymmetriske og har 5 pollenbærere (blomstens hannkjønn), ikke griffel, men har tre arr (blomstens hokjønn). Etter blomstring dannes det røde saftige steinfrukter med 3- 5 steiner i. Fruktene er litt giftige, men spres likevel med fugl over lange distanser. Bladene er finnet, og noen ganger kan de være dypt fliket. 

Rødhyll ble innført som prydbusk til Norge på 1700 tallet, men har naturalisert seg etter 1800. Rødhyll er en av de få fremmede buskene som trives godt både i kyst- og innlandstrøk. Den etablerer seg på både skrinn og dypere, men nitrogenrik jord, i skogsbryn i skog, på hogstfelt, gårdsbruk, veiskrenter og på ruderatmark. Det er registrert i alle fylker opp til Nord- Trøndelag og opp langs hele kysten. Den tåler både full sol, halvskygge og full skygge. 

I skog kan fremveksten av rødhyll lage et busksjikt som ellers ikke ville fantes der, og dette kan påvirke foryngelsen i skogen, samt gi dårligere vekstvilkår og spredningsevne til hjemlige arter med frukt eller bær, for eksempel rogn. 

Ditt ansvar

Rødhyll er forbudt å spre fra hagen, gi bort eller selge. Vi anbefaler å fjerne hele planten med hele rotsystemet før den går i blomst. Du har ikke lyst å spre frukt med steiner (frø) på veien. Lever avfallet inn til godkjent mottak. Husk å luke spirer fra frøbanken i hagen din samme år og påfølgende år. 

Vær også obs på svarthyll- sambucus nigra. Svarthyll har vært underdokumentert og ifølge fremmedartslisten 2018 ville den muligens havnet i kategorien høy risiko iom. den også er i sterk spredning. Det er likevel en usikkerhet knyttet til dens økologiske effekt da man ikke vet påvirkningen svarthyll har på hjemlige arter i forbindelse med fugler bruk og spredning av frukt. 

Obs! Svarthyll finnes i salg hos noen plantesenter, det betyr ikke nødvendigvis at svarthyll er trygg å plante i din hage.   

Korsved – Viburnum opulus er et godt alternativ til rødhyll dersom du ønsker en plante med lignende vekstform og størrelse. Korsved finnes naturlig i Norge. Ellers kan du se an vekstforholdene der rødhyll har vært og undersøke om du heller vil plante noe annet naturvennlig isteden.