Fagerfredløs

Fagerfredløs er en gammel hagestaude som først ble observert forvillet i 1865, men den spredte seg raskt da den fra slutten av 50-tallet ble en svært populær hageplante.

Fagerfredløs i hagen, hagerømlingFrank Richards

Fagerfredløs – Lysmachia punctata 

Invasjonspotensiale: Svært høy risiko (SE)– stort invasjonspotensiale, middels økologisk effekt. 

Fagerfredløs kommer opprinnelig fra sørøst Europa og trives på frisk (fuktig) mark. Den blir mellom 30- 100 cm høy. Blomstene er 10-16 mm brede, 5- tallige og vokser parvis i bladhjørnene i krans rundt stilken. Kronbladene er dypt flikete og har guloransje farge. Bladene er lansett formet. Blomstrer juli – september. 

Fagerfredløs er en gammel hagestaude som først ble observert forvillet i 1865, men den fikk rask økning i spredningen i slutten av 1950 tallet da den ble svært populær hageplante i Hordaland, Rogaland og Oslo/ Akershus. Siden har den også spredd seg til andre deler av landet ettersom den ble mer brukt i andre fylker og har nå evigvarende bestander. 

Fagerfredløs utgjør en trussel for naturmangfoldet da den utkonkurrerer hjemlige arter og fortrenger alle andre urter. Det er funnet eksempler på fortrenging av sårbare arter i flomskogmark og i semi- naturlig eng, men den kan også ha negative effekter i fastmarkskog. 

Fagerfredløs etablerer seg lett i områder utenfor hager, som skrenter, veiskråninger, grøfter og kratt- og skogskanter og har spredd seg blant annet med hageutkast og forflytting av jordmasser til hager og langs veianlegg. 

Ditt ansvar

  • Hageeier er ansvarlig for at planten ikke sprer seg utenfor hagen. Det beste er å fjerne planten og erstatte den med en insektvennlig plante isteden. 
  • Fagerfredløs sprer seg med klonal vekst ved hjelp av jordstengler, samt med frø over korte avstander. Derfor må du fjerne alle plantedeler og røtter. Trolig må du gjenta prosessen over flere år. Denne spres lett via feil håndtering av avfallet. Der du kaster den, der vokser den. Kastes i restavfall til forbrenning eller leveres til godkjent mottak for destruksjon. Det kan være lurt å sjekke om det har etablert seg i områdene rundt hagen din. Fjern også disse bestandene, eller registrer de i artsobservasjoner.no. 
  • Som alternativ plante kan du prøve Praktsolhatt – Rudbeckia fulgida. Den har ingen kjent risiko. Blomstene er noe annerledes siden de er korgformede, men de blir nydelige i bedet ditt og humlene elsker den.  Praktsolhatt blir mellom 50-100 cm høy og blomstrer i juli- august. 

Fagerfredløs er underdokumentert på Vestlandet. Har du denne arten i hagen, eller observert den forvillet? Registrer planten på her.

Fun fact: Visste du at Fagerfredløs er av landets eldste hageplanter? Kilde.