Kjempespringfrø

Kjempespringfrø kommer fra Himalaya og har kanskje fått sitt navn fordi den kan bli opptil 2,5 meter høy og kan slenge frøene sine bortover med en eksplosiv frøkapsel.

Kjempespringfrø, hagerømling

Kjempespringfrø – Impatiens glandulifer

Risikovurdering: Svært høy risiko (SE). Stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt.

Kjempespringfrø kommer fra Himalaya og har kanskje fått sitt navn fordi den kan bli opptil 2,5 meter høy og kan slenge frøene sine bortover med en eksplosiv frøkapsel. Kjempespringfrø hører til i springfrøslekta og er 1årige urter, med sprø, saftig stengel og med store leddknuter. Den blomster i juli- september. Blomstene har 5 rosa kronblad med overganger til hvite toner, og tre begerblad som ligner kronblad. Blomstene er monosymmetriske, og de fire nederste kronbladene er sammenvokst til en leppe.

Etter blomstring dannes en 5 roms frukt med mange frø i. Disse kan slynges opptil 7 meter bort fra morplanten bare ved en liten berøring. Frøene kan følge bekkeleier og elvestrømmer og kolonisere store deler av elvebredden.

Maur er også glad i frøene fra kjempespringfrø, mens flygende pollinatorer liker godt den sukkerholdige nektaren. Derfor kan tilstedeværelsen av kjempespringfrø begrense pollinering av hjemlige arter og dermed føre til fortrengning av slike arter, i tillegg til at den sprer seg raskt, gir skygge og på denne måten utkonkurrerer andre arter der den vokser. Planten sprer seg også via hageutkast og flytting av jordmasser.

Kjempespringfrø trives på fuktig, våt og næringsrik jord for eksempel ved strandkratt, elvebredder, grøfter og i fuktsig. Den tåler ikke tørke. De små og kortvokste knipperøttene fører til overflatisk jordbinding og endrer jordsmonnet slik at jorda eroderer lettere.

Ditt ansvar

Planten er forbudt å spre utenfor hagen, selge og gi videre.  Vi anbefaler å fjerne den for den kommer garantert til å spre seg.

For å fjerne kjempespringfrø. Planten må kappes ned før blomstring. Ellers risikerer du å spre frø mens du arbeider. Du bør ikke flytte jordmasser med kjempespringfrø i. Alt plantematerialet kan du kompostere i hagen, sørg bare for å kappe ned plantene før blomstring for å hindre frødannelse i ettertid.

Røtter og kan kastes som restavfall, men det er viktig at de ikke kommer i kontakt med ny jord, mens plantedelene ikke kan komme i kontakt med vann. Prosessen må trolig gjentas flere ganger per sesong ettersom det ligger en frøbank i jorda klar til å spire når det kommer mer lys til.

Det er også mulig å supplere med termisk behandling. Dvs. at man heller kokende vann på voksestedet. Vi vil uansett anbefale nedkapping først. Etter gjentakende nedkapping kan det være lurt å legge på papp og jorddekke over voksestedet for å hindre spiring til neste år. Etter ytterligere et år kan du plante noe annet på stedet.

Kilde: Plantevernleksikonet.

Hva med å heller plante ned silkepeoner, poppelrose eller kanskje løytnantshjerte isteden? Hvis du vil ha noe mer høytvoksende kan du plante ridderspore (obs: hageridderspore er observert forvillet og har fått kategorien lav risiko i fremmedartslisten). Pass alltid på at du ikke kaster hageplanter ut av hagen for da kan plantene spre seg derfra. Sørg for at jorda er helt fri for kjempespringfrø før du planter noe nytt.