Rynkerose

Rynkerose kommer opprinnelig fra Øst- Asia. Den har kraftig vekst, rynkete blader og mange smale spisse tornene som sitter tett i tett på stammen.

Rynkerose, hagerømlingerFrank Richards

Rynkerose- Rosa rugosa  

Risikovurdering: Svært høy risiko (SE)

Rynkerose er en rosebusk med opprinnelse fra Øst- Asia. Den har kraftig vekst og kan kjennetegnes på blanke, rynkete blader og de mange smale spisse tornene som sitter tett i tett på stammen. De mørkerosa eller hvite, enkle rosene blomstrer fra juni til september. 

Du kan også kjenne rynkerose igjen på de store, tomatrunde kjøttfylte nypene som skiller seg ut fra de smale og små nypene på ville roser. 

Rynkerose er kanskje mest brukt i midtrabatter og langs veier, men den er også brukt som prydplante i hager. Ser du denne forvillet registrer planten på artsdatabanken.no.  

Rynkerose er salttolerant og er derfor en trussel for naturen siden nypene flyter langs elver og ut i havet etablerer seg på strandenger hvor den endrer strukturen i naturtypen og fortrenger andre arter. Frø kan også spres ved at fugler spiser nypene. Rynkerose kan faktisk endre hele fugleøkologien der den etablerer seg og kan dermed utgjøre en trussel også for fuglelivet. 

Ditt ansvar

  • Rynkerose er en av de 28 forbudte karplantene i Norge. Dersom du har rynkerose i hagen har du som hageeier ansvar for at planten ikke sprer seg gjennom rotskudd og frø. Rynkerose er heller ikke lov å selge eller dele. 
  • For å hindre at rynkerose sprer seg, må man begrense vekst av nye skudd og hindre at nypene forsvinner ut i naturen gjennom elveløp og vannavrenningsanlegg. Du bør derfor klippe av alle blomster før de utvikler nyper eller fjerne alle nypene og kaste de i restavfallet, evt. lage syltetøy av nypekjøttet og kaste frøene. Dette kan fort bli en stor jobb som må gjentas år etter år. 
  • Dersom du ønsker å bare kutte busken ned må du gjøre dette minst 4 ganger pr. sesong ettersom røttene vil skyte opp enda flere skudd og du vil få et større problem. 
  • Vi anbefaler å fjerne hele planten med hele rotsystemet. Alle plantedeler bør brennes eller leveres inn til godkjent mottak. Pass på å fjerne alle nyper, rot- og plantedeler fra bakken slik at det ikke kommer opp nye skudd. Du må sannsynligvis sjekke i hagen om det kommer opp nye skudd et par sesonger fremover. 
  • Som erstatning finnes det mange fine rosebusker å velge mellom på hagesentre. Unngå Jomfrurose (var. Majalis), Doggrose (R. glauca), og Kamtsjatkarose (R. x kamtschatia). Plant gjerne en kultivar av norske villroser isteden. Hurdalsrose er også en vakker rose du kan plante.