Hyttehelvete

Hytta skulle ta oss nært naturen, men ødela og splitta den heller opp.

Tanken var god. Drømmen var det enkle liv i naturen, men vi endte opp i et flunka nytt hyttefelt. Vi ville ha luft og lys, men fikk naboveggen tett inntil. Vi ville ha kort vei til naturen, men den massive hytteutbygginga gjorde veien lengre for alle.

Så våkner vi opp. Det var ikke sånn det skulle bli.

Mens hyttene blir flere og større, deles leveområdene til dyra opp i mindre og mindre biter. Før nøyde vi oss med 62 kvadrat, mens nå er gjennomsnittet på en norsk hytte 100. På 90-tallet ble det bygd 1600 hytter i året, mens det i forfjor ble bygd 7545. Hyttebygging står for 25 prosent av den årlige nedbyggingen av natur i Norge.

Det finnes 445.513 hytter og fritidsboliger i dette landet, men allikevel er det satt av ca. 3,5 ganger dette arealet til fremtidig hyttebygging.

Og dette skjer mens vi står i fare for å miste vipa og villreinen, ramsløken, fjellreven, asketrærne og piggsvinet. Pluss 4951 andre arter som har havna på rødlista.

Kjente og kjære arter på rødlista

Piggsvin*
Villrein*
Brunbjørn**
Fjellrev **
Gaupe**

*Nært truet **Sterkt truet

Men det finnes lyspunkt! I fjor dro kloke hoder fra verdens land til Montreal. ‘Vi må sikre rent vann’, sa de. Vi må ta vare på dyra og plantene. Det ble lagd delmål, og ord for ord og linje for linje ble diskutert. Rike land i nord, mot fattige i sør. 30 prosent av alt hav og land skal bevares, sa de. Bom! Avtalen ble signert.

Men her i det rike nord er det ‘business as usual’. Fortsatt blir noen få rike på å bygge i strandsonen og i fjellet, mens mange politikere kjenner på hjelpløshet. De få som står i mot presset, blir ofte nedstemt og det gis dispensasjoner over en lav sko. Mange vil være såkalte ‘ja-kommuner’, men tenker ikke på hva de samtidig sier nei til.

Men ballen kan stoppe å rulle – med politisk vilje. Gamle planer kan revideres. Tillatelser kan trekkes tilbake når de er i strid med nyere mål og planer. Tomtereserver kan tilbakeføres til landbruk-natur og friluftsområder (LNF). Bremsen kan og må tas i bruk. Det forutsetter at vi gir vår stemme til personer og partier som er modige nok til å si ‘ja’ til å la natur være natur.

Siste artikler fra NaturVest