I takt med tiden

Valgkomiteen vil gjøre organisasjonen mer mangfoldig. Det har Naturvernforbundet – og resten av samfunnet – godt av.

Nå skal fylkesstyret vårt bli mer mangfoldig. Det har valgkomiteen signalisert, når de melder at de ønsker tips til kandidater innen 2. januar.

Større perspektivrikdom

Er ikke valgkomiteen fornøyd med dagens styre? Tone Salomonsen er leder i valgkomiteen og ler når jeg spør.

– Vi har et fantastisk velfungerende styre, men vi kan alltids bli enda bedre. En måte er å få økt mangfold. Det bidrar til større perspektivrikdom, og ved å få det kan vi favne bredere. Og da får vi enda gjennomslagskraft.

Men hvem er det vi trenger flere av i fylkesstyret? Jo, vi trenger flere etniske minoriteter, yngre voksne, kvinner og styremedlemmer utenfor Bergen.

– Vi må se fremover, og ikke kritisere det som er, sier Tone.

Alle kan bli med

Hun er opptatt av at dette vil gjøre oss i bedre stand til å løfte opp andre, og nye miljøsaker.

– Kvinner er minst like miljøengasjerte som menn, så det er ingen grunn til at det ikke skal være en god kvinneandel i styrene, sier hun.
Om vi lykkes med dette, vil vi få flere synlige rollemodeller. Og det vil igjen gjøre det lettere å rekruttere fra de gruppene som er underrepresentert. Da vil flere føle seg hjemme hos oss.

– Det er veldig fint og viktig, at alle skal bli med på det store miljøløftet. At alle kan identifisere seg med Naturvernforbundet.

Mye kan gjøres

Tone forteller at det er mye vi kan gjøre for å inkludere flere. Man kan gjennomføre en inkluderingsworkshop, hvor man jobber med å finne tiltak sammen. Og det er viktig å se på hva vi kan gjøre for å få med flere med ulike funksjonsnedsettelser. Hvordan er lokalene, og er de universelt utformet? Det er noe vi jobber med allerede.

– Det tjener alle på, påpeker Tone.

Tilrettelegger du for en gruppe, så tilrettelegger du for mange andre også.

Siste artikler fra NaturVest