Kortnytt desember 2023

Om EU-krav, Hordfast, planvask og energismart.no

Joakim Gulliksen snakker om EU-krav på avfall og produkterMona Maria Løberg

Krav fra EU gir mindre avfall

Som tidligere år har vi markert oss med en rekke arrangementer i Gjenbruksuken, et motsvar til kjøpepresset vi alle opplever under Black Week.

På frokostmøtet «Hva gjør vi med plasten?» beskrev Joakim Gulliksen fra Naturvernforbundet, hvordan krav fra EU påvirker avfallsbransjen og bedriftene som setter plastprodukter på markedet. Norge adapterer de fleste kravene som EU innfører, og flere er på vei. Nå blir det f.eks krav til hvor mye av avfallet som skal gjenvinnes, og ikke bare brennes. Det er også krav til hvordan produkter skal utformes slik at de kan repareres og gjenvinnes.

Toralf Igesund fra BIR fortalte hvordan de må bli flinkere til å øke sorteringsgraden av avfallet, og vurderer flere tiltak for å nå målene. Anne Merete Samnøen fra Q-meieriene fortalte hvordan de ble inspirert til å tenke nytt. De gikk gjennom en prosess hvor de klarte å spare mange tonn plast årlig ved å endre designet av emballasjen.

spotify, lyttetips

Lyttetips

Man kan bli litt motløs om dagen. Verden er mørk på flere måter. Ingvild på Hordalandskontoret har laget en spilleliste som kanskje kan få motivasjonen tilbake. Den setter ord på noen av tingene man kan føle på når man er opptatt av hvordan det går i natur- og klimakrisen.

Hvorfor ser naturmangfold så ofte ut til å tape overfor andre interesser i konsekvensutredninger etter Statens vegvesen sin håndbok V712?

Dette er tittelen på Elise Gulseth sin masteroppgave fra 2023. Hun skriver at det økonomiske bakteppet bidrar til at naturmangfold må vike for samfunnsutviklingog økonomisk vekst.

Hun viser også at metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 praktiseres ut fra enkeltprosjekter. Det fører til bit-for-bit-utbygging, og at man mister oversikt over hvor mye natur som bygges ned.

Far og sønn bruker vann, spare varmtvannet, energismartGetty Images

Energismart i ny drakt

Når du sparer strøm, sparer du også naturen. Og det er mye energi å spare i boligene våre!

Vi har relansert energismart.no og samlet tips om hva du kan gjøre for å spare energi. Alt fra små grep – til større investeringer som gjør huset ditt bedre å bo i.

Gamle planer kan oppdateres

Noe som virket lurt for 20 år siden, er kanskje ikke like lurt
lenger. Mange gamle kommuneplaner som ikke er i tråd med dagens mål om naturvern og miljø, bør revideres.

Noen føler seg kanskje bundet av gamle planer, men det er ikke noe i veien for å trekke tilbake en plan. Med mindre det allerede er gitt byggetillatelse – da må kommunen forvente at det kan komme erstatningskrav.

‘Alle’ er enige om at gamle og utdaterte planer må oppdateres. Men det er ressurskrevende å gå gjennom gamle planer, og en slik planvask er derfor vanskelig å gjennomføre for kommuner med få ressurser.

Vi har lagt merke til at Bergen kommune er i gang med arbeidet. De har varslet oppheving av flere gamle planer. Det er veldig bra!

Siste artikler fra NaturVest