Når bilkøene på nytt stenger byen

Bergen har fått et nytt byråd som vil lage en ny tunnelutredning for Bybanen til Åsane. Det vil sannsynlig forsinke arbeidet med å finansieringen.

Bybanen ved busstasjonenMona Maria Løberg.

Bybanen til Åsane kommer. Heldigvis.

Nyttetrafikken kan ikke leve med uforutsigbare køer. En rapport som Transportøkonomisk institutt nylig publiserte, mener Bergen og andre norske byer neppe klarer å nå sine mål om nullvekst i biltrafikk som er avtalt i Byvekstavtalen.

Mange i Bergen er skuffet og urolige etter at byrådsleder Meyer presenterte avtalen for sin flertallsallianse i bystyret.

En ny tunnelutredning som skal gjøre alle tilfreds, vil sannsynligvis forsinke arbeidet med å finansiere Bybanen til Åsane.

Den gode nyheten er at det er ingen vei tilbake. Køene blir raskt ulevelige for asfaltalliansen også.

Da en visjon om Bybane fikk sitt første flertall i Bergen Bystyre 1995 var det flere tungtveiende argumenter: Det gamle løftet fra Statens vegvesen om at motorveier gjennom Bergensdalen skulle ta vekk bilkøene viste seg å være feil. Lokal luftforurensing gav et betydelig helseproblem. Eksos og andre kilder gav forurensning over tillatte grenseverdier når kuldelokket la seg over byen. Kollektivdekningen var så lav som 7% i snitt.

Bybanen har flyttet millioner av reisende fra vegnettet slik at dette i større grad kan gi plass til nyttetrafikken. Alternative strategier for bedre busstilbud med kollektivfelt på innfartsårene er blitt stoppet politisk, av Statens vegvesen eller av politiet.

Vegnettet i Bergen er svært sårbart. En risikoanalyse for Fløyfjellstunnelen fra 2020 viste at Fløyfjelltunnellen var stengt i 4581 timer i 5-årsperioden 2014-2018. Utfordringene for fremkommelighet er minst like store i dag.
I samarbeid med Miljøvernforbundet har vi laget en oversikt over veiplaner som på ny skal fylle Bergen med biler. Inkludert ny vei til Os, Sotrabroen, Hordfast og en rekke andre planer i nord og øst skal veikapasiteten økes med kostnader på mer enn 120 milliarder kroner.

Manglende interesse for å gi reisende fra Åsane et køfritt kollektivtilbud vil sannsynligvis på nytt øke bilkøene og blokkere for nyttetrafikken. For dem som mener Bergen ikke skal få et overbelastet vegnett som blokkerer Bergensdalen, finnes det i dag bare en realistisk gulrot: Gi reisende som ikke må bruke bil, et godt transportalternativ.

Når virkelighet med nye køer fra bilbyen Bergen møter utestemmene fra tunnelaktørene i «asfaltalliansen», tror vi den beste og billigste traseen til Åsane raskt tvinger seg frem, kanskje ved hjelp av et bedre saklighetsnivå for den politiske samtalen?

Siste artikler fra NaturVest