NaturVest nr. 4 1986

Forurensning, atomkraftmotstand og naturglede.

NaturVest nr 4 1986

La oss dykke ned i arkivet vårt, til det fjerde nummeret av NaturVest i 1986. Det var et halvår siden Tsjernobyl-ulykken, og atomkraft var naturlig nok et aktuelt tema. Motstanden var stor. Ulykken beskrives som en øyeåpner for folk, samtidig som myndighetene manglet beredskapsplan for slike ulykker.

«Vi må ikke synke inn i apati og dommedagsstemning» er oppfordringen i starten av bladet. Vi må heller utnytte den økte oppmerksomheten mot miljøspørsmål, for «Aldri tidligere har det vært lettere å nå frem til folk med at sur nedbør, atomkraft, forurensninger og ozonlag er viktige ting å diskutere».

Ozonlagets helsetilstand er forbedret, men forurensning er et like hett tema i dag som i 1986. Vi kan lese at det var kommet inn mange søknader om fiskeoppdrett, og forurensningen i Sørfjorden og Hardangerfjorden beskrives som betydelig. Det var dokumentert alt for høye nivåer av kadmium i skalldyr, og kvikksølv og arsen i flyndre.

I artikkelen Giftige bølger rapporterte Otto von Münchov at miljøvernorganisasjonene verden over har hatt et travelt år. Blant annet hadde flere hundre tonn med gift strømmet ut i Rhinen, etter en brann i en kjemikaliefabrikk i Sveits.

Også på 80-tallet inviterte vi til naturgledeturer, hvor målet var å gjøre folk mer «naturvern-bevisste». I august arrangerte Rezi Faye og Ingegjerd Næss en tur til Stord, hvor «36 deltakere i alderen 10-80» fikk se både gruver og vakker natur. En av de lokale fra Stord, Arne Berger kunne visst ikke rose Stords vakre natur nok. «En dag vekke fra Stord var bortkastet!» skal han ha sagt.

På side fem er en julefortelling av selveste Jon Fosse, skrevet spesielt for leserne av NaturVest. Den heter Sauahols-Bård’en og ukjent for Jon Fosse-ekspertene, meldte NRK i romjula 2023.

Let i arkivet

Vi er gang med å publisere dokumenter, tilgjengelig for alle på nett. Der finner du uttalelser, medlemsmagasiner, brosjyrer og rapporter.

Siste artikler fra NaturVest