Nei takk til uadressert reklame

Du slipper masse unødvendig søppel og hvis du reserverer deg mot uadressert reklame og gratisaviser.

Klistremerker, nei takk til uadressert reklame

Det sendes ut kilosvis med reklame og gratisaviser til norske husstander hvert år. Hvis du ikke har bruk for dem, er det lurt å reservere seg. Da sparer du masse ressurser, og slipper å bli unødvendig fristet av alle tilbudene som kommer. Du kan klistre opp en lapp selv, eller hente gratis klistremerker på vårt kontor i Bergen.

Les hva Forbrukertilsynet skriver om reglene for reservasjon mot uadressert reklame.

Gratis merkelapper til postkassa

Vi har trykket opp merkelapper med Uadressert reklame – Nei takk! og Gratisaviser – Nei takk!
Du kan hente dem på vårt kontor i Bergen.

Reparere eller låne, fremfor å kjøpe noe nytt

Avfallsmengdene i Norge har økt med 50% siden 1995. At vi kjøper og kaster, er et stort miljøproblem. Alt vi forbruker, krever naturressurser, arealer, energi og vann. Det beste vi kan gjøre for miljøet, er å øke levetiden på det vi eier. Og tenke oss om en ekstra gang før vi velger å kjøpe noe nytt. Trenger jeg dette? Har jeg noe annet som kan fungere? Kan jeg låne eller leie, fremfor å eie selv?

Kan det repareres? På tavarepådetduhar.no samler vi mange tips til hvordan du kan forlenge levetiden til tingene dine. Der kan du også finne reparatører som kan gjøre jobben for deg.

Kanskje du har lyst til å bidra mer? Les mer om hva vi i Naturvernforbundet Hordaland gjør når det kommer til reparasjon og forbruk. Vi har blant annet en reparasjonsgruppe i Bergen, som du kan bli en del av.

Klesindustrien står for mer av verdens klimagassutslipp enn fly- og skipsfart til sammen. Hvis vi bruker klærne dobbelt så lenge, halverer vi utslippene fra klærne. Da gjør en god gjerning for miljøet! Og om du vil gjøre enda mer, kan du arrangere Den store klesbyttedagen der du bor.