Rein, rettferdig og naturvennlig energi

Det trengs en radikal økning til energisparingstiltak, og strømstøtte med likt beløp til folket.

Getty Images/iStockphoto

I den grad det er behov for mer kraft, må vi prioritere oppgradering av vannkraftverk, mikroproduksjon av strøm på de tusen tak, berg-, jord- og solvarme og varme fra prosessindustrien og datasentre og annen varmegjenvinning som solfangere, varmepumper og varmetermos i grunnen. Bærekraftig bruk av bioenergi kan også gi et godt bidrag, det samme gjelder etterisolering av eksisterende bygg. Men alt dette er investeringer som ikke ‘tar av’ om det ikke er lønnsomt på rimelig kort sikt. Det er to faktorer som styrer dette: Strømprisen og støtten til ENØK-investeringer.

Enova, statens redskap for energisparingstiltak, må få radikal økning i midler.  Dette er det billigste og raskeste virkemidlet for å skaffe mer energi uten å skade naturen.  Reglene for bevilgninger fra Enova er fortsatt altfor stivbeinte, snart tre år etter at regjeringen lovte å endre dem. Enova må få retningslinjer som tillater støtte til gradvise enøk-forbedringer, med egeninnsats, og som prioriterer folk med dårlig råd i kalde boliger.

Strømprisene varierer betydelig, og er i lange perioder svært høye. Selv om strømstøtteordningen regjeringen har innført demper de mest usosiale utslagene for mange, rammer den fortsatt hardest de som har lite fra før. Derfor mener vi strømstøtteordningen og en politisk styrt strømpris må utformes slik at mye av prisen kompenseres tilbake til folket med et likt beløp til hver. Som flere økonomer har påpekt i det siste, er dette den mest sosialt rettferdige måten å fordele inntektene fra uthenting av felles naturressurser. Da vil storforbrukere bare bli kompensert for litt av forbruket, mens de som har lavt forbruk (stort sett de som har minst penger) vil tjene på ordningen. Samtidig vil ikke kompensasjonen bli redusert for de som klarer å spare på strømmen.

NVH mener det beste hadde vært om strømprisen kom under politisk kontroll, slik at den blir forutsigbar, rettferdig og utløser omfattende investeringer i ENØK-tiltak.


Dette er en av fem uttalelser som ble vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland i 2024. Les pressemeldingen