Nok et godt restaureringssår på Rapeneset !

Stor, frivillig innsats for å skjøtte kystlyngheien.

På Rapeneset ble det på 50 og 60-tallet plantet sitkagran, som nå er blitt nær hogstmoden. Den sprer seg utover mot Rapeneset og man må gjennom en tettvokst siktaskog for å komme seg frem. Så åpenbarer det seg et nydelig område med både kystlynghei, myr og våtmark. Og ikke minst en nydelig havutsikt. Her har vi observert både oter og havørn, og det er ellers et rikt fugleliv.

Steinalderbosetninger

Langs Steinalderstien utover mot Rapeneset er det til nå funnet rundt 20 steinalderbosetninger, og den første bosetningen ved Fosnstraumen er datert 11 000 år tilbake. Dette tyder på at det også var godt fiske og mye mat å finne langs fjæra. Bosetningene er automatisk fredete kulturminner og skaper noen utfordringer for skjøtselsarbeidet. Men vi har ikke gitt opp. Med hjelp fra fylkeskonservatoren har vi fått gode råd og veiledning.

Rapeneset, dugnad, sager ned fremmede arter

Stort engasjement

Med midler fra statsforvalteren har vi siden 2020 gjennomført 11 dugnader på Rapeneset. Noen av de mest dedikerte frivillige har til og med arbeidet med hogstrydding på eget initiativ.

I løpet av disse årene har vi ryddet grovt regnet 80 dekar med sitkagran av varierende tetthet, og mobilisert 170 frivillige både fra Bergen, Austrheim og Alver. Til og med vossinger, sunnhordalendinger og folk fra Øygarden har dukket opp.

I fjor var Nordhordland brann og redning med på lyngbrenningskurset vi hadde med Mons Kvamme og Tormod Magnesen. Og nestleder Pernille Bonnevie Hanssen deltok sammen med oss på den store granryddedagen i 2022.

Prosjektet har virkelig skapt stort engasjement! Opp gjennom årene har også internasjonale studenter deltatt på dugnadene, og de har fått seg en eksotisk opplevelse med sitkahogst, bålbrenning og norsk kystlandskap på sitt beste.

Tore Halderaker på dugnad med motorsag
SKAL HA STOR TAKK. Tore Halderaker er en av de frivillige som har gjort en stor innsats på dugnadene.

Takk for støtten så langt

En spesiell takk går til lokallagsleder i Naturvernforbundet Nordhordland Jan Nordø og Haldis Dyrøy, som med stort engasjement har stilt opp på hver dugnad. Dugnadsleder Tore Dagsland Halderaker skal også ha stor takk for å ha bidratt til at mange dugnader ble gjennomført. Vi er også veldig takknemlige for våre nye dugnadsledere Emil Markussen, Kristina Voll og Agnes Thunem.

Og ikke minst takker vi Statsforvalteren i Vestland for mangeårig støtte, samt Vestland fylkeskommune hvor vi fikk støtte i oppstartsåret.

Kursing

Vi har hatt dugnadsledersamling, førstehjelpskurs, motorsagkurs og laget en HMS-veileder tilpasset disse dugnadene. Det gjenstår blant annet en del skogrydding langs stien ved plantefeltet og utover på neset. Lyngen trenger å fornyes gjennom lyngbrenning. Nå er vi godt rustet til å fortsette arbeidet i 2024.

Oppdrag blomstereng, superheltenLinda Løvheim

Etablere blomstereng i Vestland?

Oppdrag blomstereng er et skoleprosjekt der tomme gressplener blir til blomstrende enger, til glede for ville, pollinerende insekter og barna i skolens nærmiljø.

Elevene får bli med på et inspirerende undervisningsopplegg med turer ut i nærmiljøet sitt, og praktisk øvelse i naturkunnskap. De sanker frø fra ville blomster og lager blomstereng på skolen eller i nærområdet. Da er de med på å redde insektene.

Alt undervisningsmateriellet ligger tilgjengelig på oppdragblomstereng.no og er klar til bruk. Oppdraget passer best for 1.- 5. trinn med oppstart til våren.

25 skoler i Bergen er allerede med! Vil skolen i ditt nærområde også lage blomstereng? Spør lokallaget ditt om de kan hjelpe til med dialog i kommunen.

Ta kontakt med prosjektansvarlig på epost jt@naturvernforbundet.no for spørsmål eller mer info.

Siste artikler fra NaturVest