Fremmede arter

Noen fremmede arter truer artsmangfoldet.

Filtarve, fremmed art, truer natur og artsmangfold

Enkelte arter kan være fine å se på eller praktiske fordi de vokser fort og gir mye tømmer, men de tar over naturen vår! Før kalte vi dem «svartelistede arter», men nå registreres de som fremmed art med høy eller svært høy risiko. De trives så godt, og har så mange forsvarsmekanismer, at de presser ut andre arter.

Vi gjennomfører en god del dugnader hvor vi kapper og luker vekk arter som vestamerikansk hemlokk og sitka. Vi deltar også på Den store granryddedagen

Mange planter er svært populære i norske hager, og vi anbefaler alle å bli kjent med disse. Vi har samlet en del info om disse problematiske plantene, og foreslår hva du heller bør plante.