Varig vern av Kanadaskogen

Vi krever grundig kartlegging, og varig vern av skogen.

KanadaskogenFoto: Morten Tellefsen

Kanadaskogen er et mye brukt rekreasjonsområde, med mange stier og turvei. Men enda viktigere er det at her også finnes flere myrområder og naturskog. Dersom noe av dette utsettes for utbygging eller kommersiell skogsdrift, vil både verdifulle biotoper og viktige myrer med stor sannsynlighet bli ødelagt. Vi krever grundig kartlegging av områdets naturtyper og deres tilstand. Hele Kanadaskogen må få varig vern!


Dette er en av fem uttalelser som ble vedtatt på årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland i 2024. Les pressemeldingen