Vind i ryggen?

LEDER: Det har vært mange grunner til å fortvile over manglende respekt for naturmangfold.

Det har vært mange grunner til å fortvile over manglende respekt for naturmangfold. Enorme motorveier brøyter seg gjennom natur på Sørlandet, Østlandet og i Bergen sør. Hyttebygging krever store høyfjellareal. Områder for villrein gir ikke unntak for byggelysten. I Austrheim vil sterke krefter rasere Øksnesmarka og Åråsvågen. På Askøy vil Tertnes Holding AS rasere et viktig naturområde med prosjektet Kildn i Eidsvika under dekke av utslippsfri havn. Grønnvasking uten skam.
Om vi legger til vedtaket om å bygge motorvei i Lågendeltaet med høyest mulig vernestatus i Norge, Oljebonansa, tillatelse til å ødelegge Førdefjorden er det lett å bli pessimistisk.

For de av oss som har langt erfaring i å bli stemt ned i natur- og klimaspørsmål er det likevel noen lyspunkter som nå er verd å glede seg over. Montrealavtalen om vern av 30% natur på land, 30% i sjø og 30% ødelagt natur har fått tilslutning fra 196 land. Selv om Regjeringen arrogant så vekk fra avtalen kort tid etter den var underskrevet med vedtaket om å legge motorvei over Lågendeltaet nord for Lillehammer, er noe i ferd med å skje.

Kampen mot Hordfast gir resultater. Lobbyistene har måtte gi opp påstandene om at prosjektet har en samfunnsnytte som ingen andre vegprosjekter har hatt (noen gang). Påstanden om at Hordfast skulle bli Norges første klimavennlige motorvei om 70-80% er også tilbakevist. Nå har også Statens vegvesen begynt å justere på sine beslutningsmodeller. Klima og natur skal få betydning som premiss i videre beslutningsmodeller. Det er selvsagt på høy tid ettersom samferdselssektoren skal kutte klimautslipp med 50% på 7 år.

En annen god nyhet er at 7-8 års hard arbeid med å stoppe miljøkriminalitet ved bygging av en rekke skogsbilveier i og utenfor Bergen ser ut til å gi resultater. Statsforvalteren har gitt oss medhold i flere klager. Nå velger også Bergen kommune avslutte en lang periode med likegyldighet og aksepterer våre klager.

Et politisk flertall holder også fast på at Bybanen til Åsane er viktigste prioritering innen samferdsel kommende år. Og for første gang er det en kommunal ledelse – Byrådet i Bergen – som våger å si nei takk til natur- og klimaødeleggesene fra Hordfast.

Kommunevalgkampen starter nå. Da ser vi om vinden for naturmangfold og reelle tiltak for å redusere klimautslipp faktisk er i ferd med å snu.

Siste artikler fra NaturVest