Lørenskog

Kontaktperson: Tom Clark 977 10 561 clarkgorko@gmail.com

Naturvernforbundet i Lørenskog jobber blant annet med opprettelse av nasjonalpark i Østmarka, skogvern og dyreliv i skogen, og markagrensen

Nyheter fra Lørenskog

1 4 5 6