NOA har fått innvilget 2 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å videreføre prosjektet «Bynaturen – unges medvirkning i nærmiljøet»!

“Bynaturen” er et tverrfaglig prosjekt-tilbud fra NOA til Osloskolen der NOA tilbyr et elevoppdrag som knytter sammen læreplanens tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling, gjennom en arealkonflikt i skolens nærmiljø.

Prosjektet tok form i 2019, etter et vellykket samarbeid med Den Naturlige Skolesekken og Tonsenhagen skole. I løpet av 2020/2021 gjennomførte NOA tre egne pilot-prosjekter med ulike bydelsskoler og har nå fått innvilget støtte til å drive prosjektet videre.

NOA ønsker å skape et tett og langsiktig samarbeid mellom Osloskolen og frivillige aktører i Oslo. Vi tror at utfordringer forbundet med natur- og arealressurser best kan håndteres ved kryssektor-samarbeid og samarbeid på tvers av generasjoner. Målet er å øke elevens forståelse og kunnskap om natur, de samfunnsmessige problemstillingene rundt forvaltning av naturområder, viktigheten av rekreasjonsområder og aktivitetstilbud for fysisk og mental helse, samt oppfordre til aktivitet, engasjement og bærekraftig bruk av naturressurser.

Du kan lese mer om prosjektet HER.

Prosjektet er også støttet av Oslo kommune og Naturfagssenteret.