Opplev Markas eventyrskoger

Eventyrskoger er skogområder med sjel og mystikk, skogområder der du finner stillheten, og der fantasien vekkes til liv.

Vi har samlet alle kartene over Eventyrskog HER. Disse kan lastes ned og brukes.

Eventyrskoger er skogområder med sjel og mystikk. Skogområder som har stått urørt i mange år, som har opplevd stormer, branner og historiske begivenheter. I eventyrskogen finner du stillheten, de dype, trolske skogs-rommene.

Mange av oss opplever at skogene i Marka har blitt mindre varierte, i takt med flatehogstens utbredelse, og at den dype trollskogen er i ferd med å bli borte.

Kunne Asbjørnsen gått seg bort en sommernatt i Krokskogen i dag? Hvor kunne Kittelsen funnet inspirasjon til sine eventyrtegninger? Hvor i Marka kan vi enda søke skogmystikk og opplevelse av eventyr? Hvor er gammelskogen, hvor er Markas siste eventyrskoger?

Eventyrskoger er skogsområder med særlig opplevelsesverdi. Begrepet er subjektivt, avhengig av hva man forbinder med «skog», «opplevelse», og «eventyr». Likevel tror vi det finnes grunnlag for en felles forståelse blant brukere av Marka – det er noe spesielt ved Eventyrskogene. De skiller seg ut fra omkringliggende områder fordi de har så mye gammelskog og stor variasjon.

Noen ting kjennetegn ved Eventyrskogen er at skogen er uberørt, men naturlig variasjon og mangfold. Trærne er grove, store, og gamle. Det er sammensatt skog som er artsrik og fleraldret. Terrenget er ofte kupert, med utsikt og bratte stup. Skogen har historie – og den oppleves eventyrlig og dramatisk.

Gjennom noen år har NOA kartlagt mer enn 100 områder i Oslomarka, som fortjener betegnelsen eventyrskoger. Størrelsen varierer fra noen hundre mål og opp til flere kvadratkilometer. Områdene er gjennom registreringen gitt en kvalitetskarakter («terningkast») fra 1 til 6, avhengig av områdenes kvaliteter som beskrevet over.

Registreringene er gjennomført i alle deler av Oslomarka som omfattes av markaloven: Sørmarka, Østmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka og Vardåsen – Kjekstadmarka.

Registreringen av eventyrskogene er ment som et hjelpemiddel for å finne fram til de fineste områdene, og for å bidra til bevisstgjøring om naturkvalitetens betydning for friluftsliv og naturopplevelse.

Gjennom registreringene ønsker vi å vise veien til Oslos vakreste områder, hvilke opplevelseskvaliteter de har og å vekke lysten til å gå på oppdagerferd i Marka. Her er noe for enhver – både den erfarne markatraveren, og for de som tar sine første turer i Marka. Her vil barnefamilien finne områder innen rimelig rekkevidde, mens milslukeren kan farte rundt i Markas indre, sommer som vinter.

Kartleggingen av eventyrskog og systematisk vurdering av opplevelseskriteriene for hvert område er vårt grunnlag for å foreslå vern av de fineste restene av eventyrskog i Oslomarka. I 2009 leverte NOA forslag om vern av 12 av de mest opplevelsesrike områdene i Marka til Miljøverndepartementet (NOAs verneplan I). Hjemmelen for forslaget finnes i markalovens paragraf 11 om særskilt vern av friluftsområder. I mars 2011 føyde vi til 83 nye områder som vi foreslår vernet, slik at forslaget i alt omfatter 95 områder (NOAs verneplan II).

Vi har samlet flere turtips i Eventyrskogen HER. Ta med kaffekjelen og nistepakken, dra til skogs, og nyt Marka på sitt aller beste!

Bruk av Eventyrskogene er det beste vern. Vil du gjøre noe ekstra, så kan du støtte vårt arbeid ved å kjøpe noe i NOA-butikken HER.