Velkommen til årsmøte

Naturvernforbundet i Groruddalen inviterer til årsmøte torsdag 21. mars i Steinhogger museet.

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles det med dette inn til årsmøte.

Tid: torsdag 21.mars 2024, klokken 18:00-20.00

Før årsmøtet starter vil det være » Foredrag om Huken» med leder Helge Braathen i Naturevernforbundet Groruddalen.

Sted: Grorudveien 3 (Steinhogger muséet), 0962 Oslo. Stedet er universelt utformet og tilgjengelig med rullestol og barnevogn)

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du ta kontakt på epost: groruddalen@naturvernforbundet.no

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. 1.           Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. 2.           Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. 3.           Styrets årsmelding 2023
  4. 4.           Regnskap 2023
  5. 5.           Innmeldte saker
  6. 6.           Aktivitetsplan 2024
  7. 7.       Budsjett 2024
  8. 8.       Valg

Frister

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 13. mars 2024. Forslag sendes på e-post til leder Helge Braathen på: groruddalen@naturvernforbundet.no

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!