Uttalelse om Bybanen fra sentrum til Åsane

Vi gir sterk støtte til planene som nå er lagt fram for Bybanen til Åsane.

Vi støtter målet om å gi flest mulig reisende et godt alternativ til bilen. Det vil Bybanen til Åsane bli. Den vil forbedre luftkvaliteten, minske behovet for å ny veibygging og bli et alternativ til køkaoset vi nå har på nordre innfartsåret og i Fløyfjellstunnelen.

Men alle veiplanene i Bergensområdet kan undergrave målet om redusert biltrafikk. Vi må ikke låse byutviklingen til stadig mer bilkjøring og trafikkslum! Derimot må alle kollektivfelt komme inn i reguleringsplanene. Og det må tas i bruk mange ulike virkemidler for å lykkes med en god byutvikling. Det vil si høyere bompenger, rushtidsavgift, redusert hastighet og kollektivfelt.

Det må også sikres trygge beredskapsakser under byggeperioden. Kanskje kan Fløyfjellstunnellen rigges for vendbare felt hvis fartsgrensen i slike situasjoner blir satt til 30 km/t.

Vi støtter fylkeskommunens forslag om å bygge Bybanen i flere byggetrinn. På den måten kan strekningen sentrum-Amalie Skrams vei bli bygget før Fløyfjellstunnellen blir forlenget.

Sykkelveien som er planlagt i forbindelse med Bybanen til Åsane bør finansieres av både bompenger og statlige bevilgninger. Og staten bør betale for 80% av banen dette strekket.