Vi må bli flere med utestemme

LEDER: Norge er en sinke i Europa. Bli med i organisasjonsarbeid, demonstrasjoner og ta kontakt med dine politikere.

Vi kan nå registrere tre alvorlige utviklingstrekk for klima og miljø globalt, i Norge og på Vestlandet.

Norge er en sinke i Europa. Vi skal redusere utslipp av klimagasser med 50-55% innen 2030. Fra referansemålet i 1990 har vi klart å redusere med vel 5%.

Statens vegvesen (SVV) fortsetter med bulldoserforvalting. Hordfast blir nå planlagt for ny reguleringsplan. Planen gir dobbelt så mye klimagassutslipp i byggeperioden, som alle de andre planene til sammen som SVV har foreslått. Hordfast ødelegger dobbelt så mye myr som alle de andre planene foreslått for Nasjonal transportplan (NTP) til sammen.
Naturavtalen fra Montreal gir oss fantastisk drahjelp i saken: Verden må bevare 30% natur på land, 30% sjøareal og restaurere 30% ødelagt natur. Vi har i høst sendt ut brev til hver eneste nyvalgte representant i kommunestyrene i Hordaland.

Likevel: Likegyldigheten og apatien for å stoppe klimautslipp og bevare natur er akutt for mange av oss. Altfor få av våre mange medlemmer – mer enn 3700 – er aktive. Her har vi mye å lære av Besteforeldrenes klimaaksjon og Natur og Ungdom (NU).

Om du fortsatt mener Naturvernforbundet kraftfullt skal tale naturens sak: Bli med i organisasjonsarbeid, demonstrasjoner og ta kontakt med dine politikere.

Etter vårt brev til lokalpolitikerne om naturavtalen: Spør hvilke planer de har for planvask. Spør om de vil lage en interpellasjon i kommunestyret for å høre hvilke planer rådmann og partiene har for arbeidet med kommende arealplaner, som bestemmer hvilke områder som kan bli beskyttet mot utbygging av vei, boligfelt uten kollektivdekning, hyttefelt, skogsbilveier, vindmøller til fjells og industriområder.

Og trenger du drahjelp for å hente tilbake tro og optimisme, les klimautvalget 2050 sin rapport. De viser at det finnes en realistisk vei – selv om den krever mye av oss alle.

Tekst: Tom Skauge, leder Naturvernforbundet Hordaland

Siste artikler fra NaturVest