Du er her:

Vann oslo sør

Nøklevann i Østmarka.

Naturvernforbundet Oslo Sør

I Oslo sør har både Naturvernforbundet og Miljøagentene lokallag. Vi jobber for at Oslo skal bli en mer miljøvennlig by og har mange aktiviteter sammen.

Nyheter

Fuglesangtur

Bli med på våre aktiviteter i 2019

Bli med på fuglekasssnekring eller fuglesangtur, skogstur eller slåttonn. Har du forslag til sykkeltiltak i nærområdene? Bli med på noe av det som skjer i Naturvernforbundet Oslo sør

Forside klamstrategi(1)

Årsmøte NNV Oslo sør 2019

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i naturvernforbundet Oslo sør (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand). Du kan høre mer om hva vi jobber med og vi starter møtet med en innledning fra Klimaetaten, om hva vi må gjøre for å nå klimamålene til Oslo i 2030.

Oslo sør

Årsmøte NNV Oslo sør 2018

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Naturvernforbundet og er en mulighet til å høre mer om hva vi jobber med og ta opp miljøsaker i vårt område som du er opptatt av.

Strandryddedag

Aktiviteter 2018

Bli med på fuglekasssnekring eller fuglesangtur, strandrydding eller slåttonn. Har du forslag til sykkeltiltak i nærområdene? Bli med på noe av det som skjer i Naturvernforbundet Oslo sør

Fryktelig strandsøppelbelastning i Ytre skjærgård, Frøya, Trøndelag Foto Per-Erik Schulze

Årsmøte 2017

Torsdag 16. februar avholder vi årsmøte for 2017 på Skullerudstua. Møtet starter med en innledning om forsøpling av verdens hav og hva vi kan gjøre med problemet. Under årsmøtet får du høre mer om hva lokallaget gjorde i 2016 og hva vi planlegger for i år. Møtet er åpent for alle. Årsmøtepapirer legges ut her.

Skullerud kart

Ja til et grønt Skullerud

Naturvernforbundet i Oslo sør ønsker en miljøvennlig utbyggingsplan for Skullerudområdet og har kommet med mange innspill til hvordan dette bør gjøres. Området har relativt god kollektivdekning med t-bane og buss, og det er videre mulig å videreutvikle sykkelinfrastrukturen til og fra området. Dette gjør at det ligger til rette for løsninger som fremmer miljøvennlig transport. Nærhet til marka og gode rekreasjonsområder bidrar til å gjøre området attraktivt som boligområde. Vi må ta vare på og utvikle turmulighetene.

østensjøvannet

Nei til utbygging av Eterfabrikken -vern om Østensjøvannet

Naturvernforbundet i Oslo sør går imot dagens forslag til utbygging av Eterfabrikktomten fordi prosjektet ligger i randsonen til Østensjøvannet naturreservat og miljøpark. Utbyggingen kan ha negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og naturverdiene ved Østensjøvannet. Samtidig trenger vi å ta vare på Østensjøvannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen i Oslo.

Strandryddedag

Årsmøte 2016

Onsdag 17. februar kl. 19.00 arrangerer Naturvernforbundet Oslo sør årsmøte på Skullerudstua. Møtet starter med innledningen "Østmarka - en fortelling i bilder om skogens verdi og eventyrlige turmål" ved Gjermund Andersen, styreleder for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Etter innledningen er det årsmøtesaker og vi legger planer for 2016. Vil du vite mer om hva vi gjør, kom på årsmøte!

Viser fra 1 til 8 av totalt 13 artikler