Kartlegging av karplanter i Asker

15.-17. juni, er det kartleggingssamling med base på NaKuHel. Flere registreringsturer utover sommeren.

Norsk Botanisk Forening NBF-ØLA skal sommeren 2023 gjennomføre kartlegging av karplanter (blomster) i Viken. Det er et samarbeide med Viken Fylkeskommune som dekker utgifter som NBF-ØLA har i forbindelse med kartleggingen.

Det er ikke mulig å kartlegge hele kommunen og det er avtalt å kartlegge kvadratkilometersruter med få registrerte arter. Det er brukt artskart for å finne km-ruter skal kartlegges. Du kan gjerne komme med innspill til lokaliteter som bør kartlegges, særlig om de er truet av forskjellige grunner.

Se detaljer om opplegget på NBFs sider

Som det opplyses på nettstedet er påmeldingsfristen gått ut, men det gjelder for deltakere som ønsker eller trenger overnatting på Øvre Sem gård. Det er fortsatt mulig å bli med på dagtid uten overnatting, men det ville vært fint å vite hvor mange det blir. Meld fra snarest til Svein Olav B. Drangeid, tlf. 918 09 264 eller E-post.

Senere i sommer kommer det til å bli kartlegging lengre inne i marka, men dato er ikke fastsatt. Da blir det sykkelturer på skogsbilveiene innover. Følg med på NBF og NIAs hjemmesider.

Last ned detaljert beskrivelse av noen av registreringsområdene: