Klima og transport

Det slippes ut for mye klimagasser, som endrer klimaet på jorden. Det betyr mer ekstremvær, vannmangel og utryddelse av arter.

Klima, storm, skyer

Verden ligger langt unna å nå klimamålene foran årets klimatoppmøte. Vi kan fortsatt unngå de mest katastrofale klimaendringene, men det haster. Da kan vi ikke fortsette å bygge ut nye oljefelt som vil forverre klimakrisen. Bli med og krev at Norge tar sin del av ansvaret.

Omstilling til lavutslipp

Klimautvalget 2050 ble satt ned for å utrede hvilke vegvalg vi må ta i dag, for å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Noen av deres anbefalinger blir presentert i videoen under. Vi får også høre hvilke grep som kan tas i transportsektoren.

Klimabelønning, kaf

Karbonavgift til fordeling (KAF)

Skattesystem lansert i USA av James Hansen i 2009 (Carbon Fee and Dividend) som et enkelt forslag til løsning på klimatrusselen. Det vil endre spillereglene slik at miljøvennlige valg lønner seg, og forurenserne betaler for kostnadene de påfører mennesker og miljø.  

Stans Hordfast!

Monstermotorveiprosjektet Hordfast vil ødelegge verdifull myr, regnskog og kystlandskap. Gi oss heller en nasjonalpark!  

Annonse
Bybanemarsj, klima, klima og transport, faggruppeOLAV VLAM

Klima og transportgruppen

Faggruppe som jobber med samferdselssaker som motorvei, Bybane, cruiseskip og klimaspørsmål. De skriver høringsuttalelser, leserbrev og gjennomfører møter og markeringer.

Bybanen er Bergens viktigste vedtatte klimatiltak!

Det er fantastisk å se at åtte av ni stortingspartier synes det er klokt, riktig og viktig å gå sammen om budskapet: La oss få lov til å gjøre Bybanen ferdig, og la oss få Bybanen til Åsane!

Bybanemarsj, for klima, BergenOLAV VLAM
DEN FJERDE BYBANEMARSJEN. Vi markerte vår støtte for arbeidet med å bygge Bybanen fra Åsane til Bergen sentrum. Det er bred politisk enighet om at Bybanen skal bygges til Åsane – så nå er det på tide at den blir bygd! Video:Mohammed Nazar Mohammed.

Klimanettverket

Klimanettverket er et forum for alle som vil jobbe med klima lokalt og/eller nasjonalt. Nettverket diskuterer og deler informasjon på Facebook og via nyhetsbrev. Vi sprer informasjon, løfter ideer for nye aktiviteter og deler inspirasjon og tips i klimaarbeidet.


Klimautvalget

Klimautvalget skal styrke Naturvernforbundets faglige og politiske arbeid mot skadelige klimaendringer. Velges av Naturvernforbundets landsstyre.

Klimaskog

Skogen er og har vært en viktig ressurs, for mennesker og natur. Klimapanelet og Naturpanelet har nylig kommet med hver sin rapport som maler et dystert bilde av statusen for klima og natur på jordkloden. Kampen mot klimaendringer har rettet blikket mot skogen. Klimaskog har derfor blitt et nytt begrep og viser til skogens rolle som karbonsluk og karbonlager. Hva er skogbrukets rolle og hvilken skog bør vi satse på? Blir naturen glemt i kampen mot klimaendringene, og vil det være mulig å sikre gode klimatiltak med skog samtidig som man ivaretar naturen?

Broen til framtiden

Naturvernforbundet har siden 2013 vært medlem av alliansen som består av fagbevegelse, miljøorganisasjoner, kirken og forskere. Målet er å bygge en rettferdig omstilling og grønne arbeidsplasser i hele Norge. Alliansen har holdt årlige konferanser, gitt ut bøker og ført kampanjer.

Logo av broen til framtiden

Artikler om klima og transport