Klage på vedtak om utbygging i Vallerveien 146

Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd, klager vi på vedtaket om utbygging i Vallerveien 146.

Vallerveien flyfotoHåkon Eide Gundersen

Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og
Friluftsråd, klager vi på vedtaket om utbygging i Vallerveien 146.

Utbyggingen vil ødelegge rødlistet kalkskog. Disse naturverdiene ble kjent veldig seint i prosessen. Vi mener at kommunen må ta hensyn til viktige naturverdier, selv om de ikke var kjent da tomten ble avsatt til et godt boligformål. Kommunen kunne også vurdert andre tomter.

Du finner klagen og vedleggene her:

Klage over vedtak om utbygging i Vallerveien 146.PDF

Vedlegg 1 Oppstartsmøte – bestilling 2018 .07.02.PDF

Vedlegg 2 Uttalelse fra PNLK 2018.08.21.PDF

Vedlegg 4 Formannskapet.PDF

Vedlegg 5 Oppstartsmøte – bestilling 2020.02.27.PDF

Vedlegg 6 Uttalelse fra PLNK 2020.03.25.PDF

Vedlegg 7 Naturmiljørapport mai 2021.PDF

Vedlegg 8 Epost fra TAG Arkitekter 2021.05.07.PDF

Vedlegg 9 Uttalelse fra PLNK 2021.05.28.PDF

Vedlegg 11 Uttalelse fra PLNK 2021.09.15.PDF

Vedlegg 12 Møte i Planutvalget 2022.02.10.PDF

Vedlegg 14 Redegjørelse om naturkartlegging.PDF