Du er her:

Naturvernforbundet i Nordre Follo ble etablert 2020 og er lokallaget for de tidligere lagene i Ski og Oppegård.

Du finner oss også på Facebook - Naturvernforbundet i Follo.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.09.2021

Nyheter

Lupiner-er-giftige-planter_liggende
Hageavfall

Gratis levering av fremmede arter

Har du fremmede arter i hagen som du ønsker å bli kvitt kan du levere dette til gjenvinningstasjon hos Follo Ren. Det er gratis og det er ingen kvotebelastning.

Kantorveien-Båtsleppa

Høringssvar: Planforslag for Kantorveien-Båtsleppa

NiNF har sendt høringssvar til Nordre Follo kommunes reguleringsplan som skal legge til rette for boligbebyggelse mot Kantorveien. Videre skriver kommunen: "I tillegg legger planen til rette for å restaurere Kantsonen mot Kolbotnvannet, oppgradere teknisk infrastruktur (VA) i Båtsleppa og opparbeide fortau langs Kantorveien."

Slorene våtmarks- og naturvernområde

Kommentarerer til skjøtselsplan for Slorene

Naturvernforbundet i Nordre Follo har lest gjennom skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde utarbeidet av Ås og Nordre Follo kommuner. Vi er tilfredse med at det nå foreligger en helhetlig, grundig og faglig solid fundert plan for Slorene og for best mulig ivaretakelse av naturverdiene der i fremtiden. Følgende brev er sendt til Ås kommune.

20190723_062624
Botaniske aktiviteter

Bli med ut i naturen

I sommer kan du bli med på tur ut i naturen for å se på villblomster, være med fremmedartsdugnad eller florakartlegging, eller hva med et slåttekurs?

Viser fra 17 til 24 av totalt 47 artikler